اخبار

به تعداد ٢١٦ تن محافظین پس از سپری نمودن آموزش های نظامی عقیدتی، مسلکی به گونه نظری، عملی و عقیدتی با حضورداشت معاون عملیاتی تصدی ملی محافظت عامه طی مراسمی از قوماندانی مرکز تربیوی فارغ شدند.در این مراسم مولوی عنایت الله "رشید" معاون عملیاتي تصدی ملی محافظت عامه، قاری سیف الرحمن "منصور" قوماندان مرک ...

شرکت MTN یکی از شرکت های مهم مخابراتی در کشور به حساب می رود، که خدمات مخابراتی را به مشتریان خود در سراسر کشور ارائه می کند. امنیت این شرکت توسط محافظین مسلکی و آموزش دیده تصدی ملی محافظت عامه تامین شده است. ...

شرکت محب ادوانس دیزاین که در کابل موقعیت دارد و برای هموطنان ما خدمات ساختمانی ارایه می کنند
امنیت شرکت محب ادوانس دیزاین در کابل مصؤن می باشند مسولیت تآمین امنیت این شرکت را محافظین مسلکی و آموزش دیده تصدی ملی محافظت عامه برعهده دارند. ...

محافظین مسلکی و آموزش دیده تصدی ملی محافظت عامه با تجهیزات نظامی مجهز بوده و آماده خدمت از سرمایه گذاران در کشور هستند. ...

اداره موبی ګروپ که در بخش رسانه ای کشور فعالیت می کند، امنیت آن توسط محافظین مسلکی تصدی ملی محافظت عامه تأمین می شود ، مسؤلین و مراجعین این اداره از برخورد مسلکی محافظین اظهار خوشی می نماید. ...

امنیت راه خط آهن توسط محافظین تصدی ملی محافظت عامه تاًمین شده است.
محافظین تصدی ملی محافظت عامه از تاًمین کننده گان مطمین امنیت پروژه های بزرگ اقتصادی و تجارتی کشور هستند. ...

در این نشست هوجا اویزیوف سفیر ترکمنستان در افغانستان نیز حضور داشت بخاطر تأمین امنیت پروژه ذکر شده ګفتګوی همه جانبه صورت ګرفت، و طرح تهیه شده را به مسئولان نهادهای مذکور سپرده و از آنها خواستند اقدامات مختلف خود را زیر دست بګیرند بعداً الحاج مولوی سعیدالله "حماس" رئیس عمومی تصدی ملی محافظت عامه وزا ...

شرکت MCC یک شرکت چینایی است که بر اساس توافقنامه قانونی با وزارت معادن و پترولیم امارت اسلامی افغانستان در استخراج مس فعالیت دارد محافظین تصدی ملی محافظت عامه اطمینان میدهند که در هر نوع شرایط از پروژه های بین المللی در کشور تامین امنیت میکنند
تصدی ملی محافظت عامه به عنوان یک نهاد امنیتی قانونی در ...

د افغانستان بانک یک نهاد ملی و دولتی به عنوان سرمایه ملی کشور است که از طریق شعبات بانکی خود در مرکز و ولایات، خدمات بانکی را با فضای امن به شهروندان ارائه می کند.
علاوه بر امنیت این بانک، امنیت تعدادی دیگر از بانک ها در مرکز و ولایات نیز به محافظین مسلکی و آموزش دیده تصدی ملی محافظت عامه سپرده شده ...