عکس ها

تأمین امنیت نوی کابل بانک توسط محافظین تصدی ملی محافظت عامه ! ...

1402-07-05

٩٧ تن محافظین از قوماندانی مرکز تربیوی تصدی ملی محافظت عامه وزارت امور داخله فارغ گردیدند. ...

1402-06-23

۷۳تن از منسوبین قطعه محافظتی بانک بین المللی افغانستان (AIB) پس از فراگیری آموزش های مسلکی و عقیدتی فارغ گردیدند. ...

1402-06-17

۶۸ تن از نیروهای تصدی ملی محافظت عامه پس از آموزش های دینی، حرفه ای، نظری و عملی، در مراسم باشکوهی سند های فراغت خویش را دریافت کردند. ...

1402-06-14

نیروهای امنیتی تصدی ملی محفاظت عامه که به طور مسلکی آموزش دیده اند مسؤليت تأمین امنیت پروژه های دولتی انکشافی، سرمایه گذاری های سکتور خصوصی و پرو ...

1402-06-08

محافظین تصدی ملی محافظت‌ عامه شرکت برشنا را تامین امنیت می نمایند. ...

1402-05-09

محافظین مسلکی تصدی ملی محفاظت عامه با روحیه اسلامی و ملی آموزش دیده ، امروز در نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابوحنیفه (رح) در کابل اشتراک نمودن ...

1402-04-29

تصدی ملی محافظت عامه در کنار دیگر سرمایه‌گذاران و توليد کنندگان داخلی، خدمات محافظتي و امنیتي خویش را به نمایش گذاشت. ...

1402-04-26

فراغت بیش از ۱۶۰ تن از محافظین تصدی ملی محافظت عامه در قرارگاه قوماندانی قطعه محافظتی بند سلما در ولایت هرات: ...

1402-03-29

امنیت آمو دریا تامین است! ...

1402-03-24

محافظین تصدی ملی محافظت عامه هر چی بیشتر مسلکی و مجهز شده اند. ...

1402-02-09

گزارش ویژه محافظین بزودی... ...

1402-02-09