عکس ها

محافظین تصدی ملی محافظت عامه با آمادگی بیشتر تأسیسات ملی، بین المللی و پروژه های زیربنایی بزرگ کشور را تأمین امنیت میکنند. ...

1402-01-01

محافظین تصدی ملی محافظت عامه از تأمین امنیت تاجران و سرمایه گذاران در کشور اطمینان میدهند! ...

1401-12-27

د عامه ساتنې ملي تصدي له روزنیز مرکز قوماندانۍ څخه ۲۱۶ تنه ساتونکو فراغت غونډه ...

1401-12-10

امنیت شرکت مخابراتی MTN تامین است! ...

1401-12-03

امنیت مطمین شرکت محب ادوانس دیزاین ! ...

1401-11-30

تأمین امنیت اداره موبی گروپ در کابل! ...

1401-11-23

رئیس اجرائیه پروژه تاپی و سایر مسئولین برای تامین امنیت پروژه تاپی با نمایندگان وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی استخبارات نشست مشت ...

1401-10-27

شرکت MCC در ولایت لوگر از تامین امنیت خوبتر و بهتر برخوردار است! ...

1401-10-26

روند توزیع یونفورم جدید تصدی ملی محافظت عامه آغاز شد! ...

1401-08-07