عکس ها

تعهد ما،بخاطرتامین امینت مطمئن میباشد! ...

1403-02-29

امنیت مطمئن و محیط آرام بانکی! ...

1403-02-25

ما آماده هستیم! ...

1403-02-19

۸۲ تن محافظین جهت تأمین امنیت به جامعه تقدیم شد. ...

1403-02-17

قطعه محافظتی عزیزی بانک به طور 24 ساعته، برای هموطنان عزیز ما اطمینان تامین امنیت را میدهند. ...

1403-02-16

تامین امنیت شفاخانه آریانا در کابل! ...

1403-02-09

کمپاین بهاری نهال شانی ...

1403-02-02

صادرات افغانستان به کشور ترکیه از راه خط آهن خواف هرات در فضای امن آغاز شد. ...

1403-02-02

امنیت دفتر مرکزی شرکت مخابراتی MTN در کابل توسط محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه تامین شده است ...

1403-02-01

امنیت بانک قرضه های کوچک ! ...

1403-01-30

ملا عبدالغنی برادر اخند معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء در جریان سفرش به ولایت هلمند از بند کجکی بازدید نمود. ...

1403-01-30

امنیت بانک قرضه های کوچک ! ...

1403-01-28