اخبار اخبار

شرکت نفتی افچین در ولایت سرپل، که در زمینه استخراج نفت و گاز فعالیت دارد، امنیت ان توسط محافظین امنیتی معینیت تصدی ملی محافظت عامه تأمین میشود. ...

در محفل که به همین مناسبت در قوماندانی مرکز تربیوی معینیت تصدی ملی محافظت عامه برگزار گردیده بود، پاسوال مولوی عنایت الله "رشید" معاون عملیاتی تصدی ملی محافظت عامه ، مولوی محمد صابر "انس" رئیس پروژه های خصوصی، مفتی محمد رحیم"فاتح" مدیر کشف، قاری سیف الرحمن "منصور" قوماندان مرکز تربیوی، مسئولین تدریس ...

اخبار گذشته اخبار

1402-08-24

معینیت تصدی ملی محافظت عامه که مسئولیت تامین امنیت بند ها، پروژه‌های ملی، مؤسسات آموزشی، بانک‌ها و مراکز تجاری در کشور را بر عهده دارد، مسئولیت تامین امنیت کانال قوش تیپه نیز به محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه سپرده شد.
تصدی ملی محافظت عامه قطعه محافظتی جدیدی را برای تامین امنیت کانال قوش تپه ای ...

1402-08-16

در مراسمی که در قوماندانی قطعه محافظتی بند کمال خان برگزار گردیده بود، قوماندان امنیه ولایت نیمروز مل پاسوال الحاج سردار محمد "ایوبی" به نماینده گی از مقام این ولایت، مسئولان،استادان و سایر منسوبین اشتراک ورزیده بودند.
فارغین تعهد نمودند که در هر شرایطی به وظایف و مسئولیت های خود کاملا پابند خواهن ...

1402-08-13

در مراسمی که در قوماندانی غند مس عینک معینیت تصدی ملی محافظت عامه برگزار گردیده بود قوماندان، استادان و سایر منسوبین اشتراک ورزیده بودند.
قوماندان غند مس عینک مولوی حبیب الرحمن "هجرت" طی سخنانی گفت: سطح ظرفیت های محافظین قوماندانی غند مس عینک بلند رفته آنها میتوانند که امنیت پروژه های بزرگ اقتصادی ...

1402-08-06

١٠٥ تن از محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه پس از فراگیری آموزش های مسلکی و نظامی از قرارگاه قوماندانی قطعه محافظتی بند دهندره ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب فارغ گردیدند. ...

1402-07-27

به ادامه روند فراگیری تعلیمات نظامی محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه، این بار نیز ۱۳۶ تن از محافظین قطعات محافظت عامه بعد از پایان آموزش های نظامی از دوره ۹۲ در قوماندانی مرکز تربیوی با برگزاری مراسم ویژه فارغ گردیدند.
در این‌ مراسم قوماندان مرکز تربیوی معینیت تصدی ملی محافظت عامه مسؤلان تدريسي، ...

1402-07-10

بند کمال خان یکی از پروژه های مهم در توسعه زراعتی و سرمایه ملی مردم افغانستان بوده که در ولایت نیمروز موقیعت دارد.
مسؤلیت تأمین امنیت این بند بر عهده محافظین مسلکی تصدی ملی محافظت عامه ميباشد، محافظین اطمینان میدهند که از قطره قطره آب این بند محافظت مینمایند.
این درحالیست که محافظین تصدی ملی محافظت ...