اخبار

شیخ محمد قاسم خالد والی نیمروز در جریان بازدید از بند کمال خان علاوه بر تیم فنی این بند با قاری عزت الله ساجد قوماندان قطعه محفاظتی بند کمال خان دیدار نمود. آقای ساجد در نشستی با شیخ محمد قاسم خالد گفت که محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه، قوماندانی قطعه محافظتی بند کمال خان آماده اند تا از هر قط ...

امنیت این بندر را محافظین مسلکی و شجاع معینیت تصدی ملی محافظت عامه به عهده داشته و امینت مسیر های تجاری و ترانزیتی بندر آقینه را نیز به وجه احسن محافظت نموده اند. ...

ین ۱۱۶ تن مداومین در حالی ازمرکز تربیوی سند فراغت شانرا بدست می آوردند که آموزش های مسلکی و عقیدتی را در همین مرکز فرا گرفته اند.
مراسم که به همین منظور دایر گردیده بود مولوی عنایت الله رشید معاون عملیاتی معینیت تصدی ملی محافظت عامه، انجنیر محمد رحیم تراب مدیر عمومی تعلیم و تربیه، مفتی محمد رحیم فا ...

شرکت برق رسانی بیات پارو در ولسوالی گوگردک ولایت جوزجان موقیعت دارد که از گاز طبیعی شبرغان تولید برق می کند. قابل یاد آوری است که شرکت مذکور حدود 42 مگاوات برق تولید می کند.
مسئولیت محافظت و تامین امینت این شرکت خصوصی بر عهده محافظین مسلکی و مجهزی معینیت تصدی ملی محافظت عامه میباشد.محافظین مسلکی تصد ...

محافظین قوماندانی غند محافظتی مس عینک متعهد هستند که برای تامین امنیت معدن مس عینک به طور منظم شبانه روز وظایف خود را انجام میدهند و اطمینان می دهند که انشاءالله در مجودیت آنها مشکل امنیتی پیش نخواهد آمد ...

آقای عرفان در این بازدید گفت که در تمام قسمت های راه آهن که کالاهای تجاری از این مسیر عبور می کند، محافظین خط آهن خواف - هرات شجاعانه و دلیرانه از آنها محافظت مینمایند.. ...

کار بازسازی خط آهن حیرتان از شهر مزارشریف ولایت بلخ شروع و به امتداد کشور ازبکستان میرسد.
محافظت و تامین امنیت آن مسئولیت محافظین شجاع و دلیر معینیت تصدی ملی محافظت عامه میباشد. این بازسازی باحضور داشت مولوی سید نعیم محمدی معاون مالی و اداری ریاست خط آهن، الحاج مولوی نور الهادی ابوادریس معاون مقام ...

این فاز از ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ آغاز و به ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب میرسد که مجموعا به 177 کیلومتر امتداد دارد..
محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه متعهد هستند که به طور منظم و به قیمت سر و ما ل خود از مسئولین، کارمندان و انجنیران پروژه مذکور محافظت مینمایند ...

محترم مولوی محمد صابر "انس" رئیس پروژه های خصوصی معینیت تصدی ملی محافظت عامه، محترم مولوی نعمت الله "حنفی" را به حیث معاون ریاست پروژه های خصوصی به منسوبین معرفی نمود. ...