اخبار

محترم مولوی حمیدالله «حمزه» رئیس پروژه های دولتی معینیت تصدی ملی محافظت عامه، محترم قاری سید رفیق "رفیق" را به حیث معاون ریاست پروژه های دولتی به منسوبین ریاست معرفی نمود. ...

این جلسه به رهبری مل پاسوال الحاج محمد خان "گربز" رئیس دفتر معینیت تصدی ملی محافظت عامه برگزار شد. جلسه با تلاوت چند آیه از کلام الله مجید آغاز گردید. در جلسه یاد شده رئیسان آمرین و مدیران عمومی گزارشات و دست آورد های کاری خویش را ارائه نموده و مشکلات و چالش های موجوده را شریک ساختند. رئیس دفتر تصدی ...

بر اساس عقد قرارداد امنیتی میان معینیت تصدی ملی محافظت عامه و میوند بانک، محافظین مجهز و شجاع معینیت تصدی ملی محافظت عامه مسئولیت تامین امنیت و محافظت این بانک را بر عهده دارند.
معینیت تصدی ملی محافظت عامه با داشتن محافظین مسلکی خود همواره در تلاش است تا به هموطنان خود خدمات محافظتی ارایه نماید و م ...

جلسه که در دفتر کاری مولوی حبیب الرحمن هجرت برگزار گردیده بود . مسترجان مسئول شرکت MCC ،مولوی محمد صادق ابوبکر ریس ارکان این غند، مولوی محمد نبی خوشحال قوماندان قطعه محافظتی MCC قاری عرفات مدیر استخبارات، انجنیر محمد امین نماینده وزارت محترم کانون و پترولیم حضور داشتند در جلسه یاد شده بر هماهنگی ...

محافظین مفرزی محافظتی فرانسویان تحت اثر معینیت تصدی ملی محافظت عامه به منظور مسلکی شدن بیشتر و برای ایجاد محیط امنیتی بهتر یک ماه دروس مسلکی و نظامی را سپری نمودند تا برای شهروندان خود محیط امنیتی مصئون فراهم کنند. ...

خط آهن حیرتان - مزارشریف از طریق خط آهن ازبیکستان، افغانستان را با آسیای میانه وصل نموده و در بخش انتقال مواد تجارتی از راه‌های اساسی ترانزیتی به شمار میرود.

امنیت این خط آهن را محافظین تصدی ملی محافظت عامه تأمین نموده اند. ...

محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه همیشه در تلاش بوده که به شکل مسلکی امنیت بانک ها را تامین نماید.
معینیت تصدی ملی محافظت عامه از سرمایه های ملی در سطح کشور محافظت مینماید ...

77 تن از محافظین قطعه محافظتی افغان یونایتد بانک معینیت تصدی ملی محافظت عامه پس از فراگیری دروس مسلکی و عقیدتی از قرارگاه این قطعه فارغ گردیدند. ...

تصدی ملی محافظت عامه با محافظین مسلکی و مجهز خویش یک محیط امنیتی امن و مصئون برای پشتنی بانک فراهم نموده است ...