بیانیه های مطبوعاتی

به ادامه¬ ی گفـتگوهای قبلی با مـسوولان معینیت محافظـت¬ عامه و تصدی¬ امنیـتی وزارت امورداخله، اینـبار؛ گفـتگویِ را با مل پاسوال گلبدین همدرد رییس مالی و اداری این معینیت ترتیب نموده¬ایم که توجهِ شما را به خوانش آن معطوف می¬داریم:
محافظت¬ عامه: صلاحیت و وظایف شما به¬عنوان رییس ¬مالی و اداری معینیت مح ...