۲۰۰ تن محافظین پس از فراگیری دروس عقیدتی و مسلکی برای محافظت و امنیت بیشتر از سکتور خصوصی فارغ گردیدند.

در محفل که به همین مناسبت در قوماندانی مرکز تربیوی معینیت تصدی ملی محافظت عامه برگزار گردیده بود، پاسوال مولوی عنایت الله "رشید" معاون عملیاتی تصدی ملی محافظت عامه ، مولوی محمد صابر "انس" رئیس پروژه های خصوصی، مفتی محمد رحیم"فاتح" مدیر کشف، قاری سیف الرحمن "منصور" قوماندان مرکز تربیوی، مسئولین تدریسی و شماری از قوماندانان قطعات و مفرزه ها اشتراک ورزیده بودند. آقای رشید ضمن تبریکی به محافظین گفت همان گونه که در وقت جهاد از سنگر های خویش محافظت مینمودید از پروژه های خصوصی و پروژه های ملی نیز محافظت نماید.