امنیت شرکت نفتی افچین تامین است!

شرکت نفتی افچین در ولایت سرپل، که در زمینه استخراج نفت و گاز فعالیت دارد، امنیت ان توسط محافظین امنیتی معینیت تصدی ملی محافظت عامه تأمین میشود.