رئیس اجرائیه پروژه تاپی و سایر مسئولین برای تامین امنیت پروژه تاپی با نمایندگان وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی استخبارات نشست مشترکی برگزار کردند.

در این نشست هوجا اویزیوف سفیر ترکمنستان در افغانستان نیز حضور داشت بخاطر تأمین امنیت پروژه ذکر شده ګفتګوی همه جانبه صورت ګرفت، و طرح تهیه شده را به مسئولان نهادهای مذکور سپرده و از آنها خواستند اقدامات مختلف خود را زیر دست بګیرند بعداً الحاج مولوی سعیدالله "حماس" رئیس عمومی تصدی ملی محافظت عامه وزارت امور داخله در سخنرانی خود به آنها اطمینان داد که پروژه تاپی یک پروژه حیاتی برای مردم افغانستان است و امارت اسلامی با صداقت و توان کامل امور امنیتی این پروژه را انجام خواهد داد