شرکت MCC در ولایت لوگر از تامین امنیت خوبتر و بهتر برخوردار است!

شرکت MCC یک شرکت چینایی است که بر اساس توافقنامه قانونی با وزارت معادن و پترولیم امارت اسلامی افغانستان در استخراج مس فعالیت دارد محافظین تصدی ملی محافظت عامه اطمینان میدهند که در هر نوع شرایط از پروژه های بین المللی در کشور تامین امنیت میکنند
تصدی ملی محافظت عامه به عنوان یک نهاد امنیتی قانونی در کشور مسئولیت تامین امنیت شرکت MCC و سایر شرکت ها و پروژه های بین المللی را بر عهده دارد.