اخبار بیشتر

محافظین شجاع و مسلکی معینیت تصدی ملی محافظت عامه به عنوان فرزندان اصیل کشور از پروژه های ملی و بین المللی، سرمایه های ملی و خصوصی و از سرمایه گزاری های داخلی و خارجی تامین امینت مینمایند. ...

تلاش و تعهد ما به منظور تامین امنیت سکتور خصوصی، پروژه های ملی و بین المللی در کشور می باشد.
محافظین مسلکی و متعهد معینیت تصدی ملی محافظت عامه امنیت بانک بین المللی أفغانستان را به گونه مطمئن تامین نموده است.
محافظین قطعه محافظتی بانک بین المللی أفغانستان میگویند، امنیت این بانک را به طور منظم و مطم ...

محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه هموراه به وظایف و مسئولیت های خود به شکل مسکلی متعهد بوده ، تلاش و کوشش نموده تا برای سکتور خصوصی یک محیط مطمئن و امن ایجاد نمیایند. ...

ویدیو ها بیشتر

محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه از بانک بین المللی افغانستان تامین امنیت مینمایند. ...

1403-03-17

97 تن از محافظین پس از فراگیری دروس عقیدتی و مسلکی در دوره 97 از قوماندانی مرکز تربیوی معینیت تصدی ملی فارغ گردیدند ...

1403-03-07

امنیت روند کاری پروژه مسکونی نیله باغ ولایت کابل ساحه دارالمان تامین و قابل اطمینان میباشد. ...

1403-02-30

پیام تبریکی محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر: ...

1403-01-22

افطاری با منسوبین غند محافظتی مس عینک در ولسوالی محمد آغه ولایت لوګر. ...

1403-01-12

۱۱۶ تن محافظین پس از آموزش حرفه ای از قوماندانی مرکز تربیوی فارغ گردیدند ...

1402-12-21

بانک ملی افغان، که امنیت آن توسط محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه تامین شده است. ...

1402-11-19

گزارش_امنیتی_ از کانال قوش تیپه_ خط آهن حیرتان و استخراج گاز شبرغان ...

1402-11-12

هموطنان ما در یک محیط امن و مطمئن به امور بانکداری دسترسی دارند ...

1402-11-12

معینیت تصدی ملی محافظت عامه برای محافظت از بند مچلغو در پکتیا قطعی محافظتی را اختصاص داده است. ...

1402-11-02

بیانیه های مطبوعاتی بیشتر

امنیتی بوده که از بدوِ پایه¬ گذاری معینیت محافظت¬ عامه وتصدی¬ امنیتی درچوکاتِ این معینیت ایجاد و فعالیت¬ های خویش را آغاز نموده ¬است. از آنجایی که معینیت محافظت ¬عامه وتصدی¬ امنیتی یگانه ارگان ارایه کننده¬ ی خدماتِ مطمیینِ¬ امنیتی در کشور است و بدیلِ کمپنی¬ های خصوصی ¬امنیتی زیر چطر وزارت امورداخله ...

مطبوعات: چرا بایومتریک بوجود آمد ؟
برات ¬زاده: از آنجایکه شیوه¬ های مروج قبلی سیستم ثبت هویت جواب¬گوی ضروریات عصرِ فعلی نبود، فلهذا به یک شیوه¬ ای جدید ثبت هویت ضرورت افتاد که باید در برگیرنده خصوصیات فیزیالوژیکی افراد می ¬بود که براساس این نیاز بشریت، بایومتریک¬ کنونی به¬ وجود آمد. بایومتریک عبارت ...

عامه‌ی بهتر برای شهروندانِ کشور به ¬شمار می¬ رود. از این¬رو چه در بخشِ سکتور خصوصی و چه در بخشِ دولتی به این مهم روی¬ آورد و پردازش صورت¬ گرفته حیثیت شاهرگ را به خود اختیار نموده ¬است چون پلانگذاری و پالیسی ¬سازی دقیق و همه جانبه مطابقِ نیازمندی¬ های عینیِ موجود، حلالِ¬ چالش ¬ها و متضمنِ اداره‌ی سال ...

تصاویر بیشتر

محافظین متعهد به منظور تامین امنیت سکتور خصوصی! ...

1403-03-10

تلاش های بیشر برای تامین امنیت پروژه های خصوصی ملی و بین المللی! ...

1403-03-02

مولوی محمد صدیق «خالد» به حیث رئیس جدید ریاست سکتور خصوصی معینیت تصدی ملی محفاظت عامه معرفی گردید. ...

1403-02-30

تعهد ما،بخاطرتامین امینت مطمئن میباشد! ...

1403-02-29

امنیت مطمئن و محیط آرام بانکی! ...

1403-02-25

ما آماده هستیم! ...

1403-02-19

۸۲ تن محافظین جهت تأمین امنیت به جامعه تقدیم شد. ...

1403-02-17

قطعه محافظتی عزیزی بانک به طور 24 ساعته، برای هموطنان عزیز ما اطمینان تامین امنیت را میدهند. ...

1403-02-16

تامین امنیت شفاخانه آریانا در کابل! ...

1403-02-09

کمپاین بهاری نهال شانی ...

1403-02-02

آخرین اطلاعیه ها بیشتر

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، معینیت تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 7 قلم وسایل کمپیوتری وتکنالوژیکی مورد ضرورت قطعات 13 پروژه ملی و انکشافی مربوط ریاست پروژه های دولتی تحت اثر معینیت تصدی ملی محافظت عامه از بابت سال ...

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، معینیت تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک ۷۳ قلم اجناس و وسایل تعمیراتی مورد ضرورت پروژه های انکشافی معینیت تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالي ۱۴۰۲ را به مبلغ 12,971,300 دوازده ملیون و نهصد ...

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، معینیت تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه 8 قلم ظروف باب پرسونل 13 پروژه ملی وانکشافی ضرورت سال 1402را به مبلغ {1,504,000} یک میلیون و پنجصد و چهار هزار افغانی به شرکت محترم ابوعزیزلمیتد دارنـــده جواز ش ...

نشرات بیشتر

ماهنامه شماره یازدهم و دوازدهم ، سال چهارم ، دلو و حوت 1396 هجری خورشیدی ...

1396-12-22

ماهنامه شماره نهم و دهم ، سال چهارم ، قوس و جدی 1396 هجری خورشیدی ...

1396-08-22

ماهنامه شماره هفتم و هشتم ، سال چهارم ، میزان و عقرب 1396 هجری خورشیدی ...

1396-05-16

ماهنامه شماره پنجم و ششم ، سال چهارم ، اسد و سنبله 1396 هجری خورشیدی ...

1396-04-19

ماهنامه شماره دوم سال چهارم ، ثور 1396 هجری خورشیدی ...

1396-01-21

ماهنامه شماره نخست، سال چهارم ، حمل 1396 هجری خورشیدی ...

1396-01-03

قرارداد های ما بیشتر

داوطلبی ها بیشتر

[ تهیه و تدارک ۷ قلم وسایل کمپیوتری و تکنالوژیکی مورد ضرورت قطعات ۱۳ پروژه ملی و انکشافی مربوط ریاست پروژه های دولتی تحت اثر معینیت تصدی ملی محافظت عامه از بابت سال مالی ۱۴۰۲]
معینیت تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک ۷ قلم وسایل کمپ ...

[ تهیه و تدارک ۷۳ قلم اجناس و وسایل تعمیراتی مورد ضرورت پروژه های انکشافی معینیت تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالي ۱۴۰۲.]
معینیت تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک ۷۳ قلم اجناس و وسایل تعمیراتی مورد ضرورت پروژه های انکشافی معینیت تص ...

{ تهیه و تدارک 2 قلم تیل (دیزل و پطرول)برای وسایط مختلف النوع 13 قطعه محافظتی پروژه های ملی و انکشافی ریاست محافظت پروژه های دولتی معینیت تصدی ملی محافظت عامه از بابت ربع چهارم سال 1402.}
معینیت تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 2 ...