اخبار بیشتر

شرکت نفتی افچین در ولایت سرپل، که در زمینه استخراج نفت و گاز فعالیت دارد، امنیت ان توسط محافظین امنیتی معینیت تصدی ملی محافظت عامه تأمین میشود. ...

در محفل که به همین مناسبت در قوماندانی مرکز تربیوی معینیت تصدی ملی محافظت عامه برگزار گردیده بود، پاسوال مولوی عنایت الله "رشید" معاون عملیاتی تصدی ملی محافظت عامه ، مولوی محمد صابر "انس" رئیس پروژه های خصوصی، مفتی محمد رحیم"فاتح" مدیر کشف، قاری سیف الرحمن "منصور" قوماندان مرکز تربیوی، مسئولین تدریس ...

معینیت تصدی ملی محافظت عامه که مسئولیت تامین امنیت بند ها، پروژه‌های ملی، مؤسسات آموزشی، بانک‌ها و مراکز تجاری در کشور را بر عهده دارد، مسئولیت تامین امنیت کانال قوش تیپه نیز به محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه سپرده شد.
تصدی ملی محافظت عامه قطعه محافظتی جدیدی را برای تامین امنیت کانال قوش تپه ای ...

ویدیو ها بیشتر

گزارش ویدیویی محفل فراغت دوره 93 قوماندانی مرکز تربیوی معینیت تصدی ملی محافظت عامه ...

1402-09-09

گزارش ویدیویی محفل فراغت ۱۱۸ تن محافظین قوماندانی غند محافظتی مس عینک معینیت تصدی ملی محافظت عامه ...

1402-09-09

گزارش ویدیویی محفل فراغت دوره ۹۳ قوماندانی مرکز تربیوی معینیت تصدی ملی محافظت عامه ...

1402-09-08

مولوی حبیب الرحمن "هجرت" قوماندان غند محافظتی مس عینک معینیت تصدی ملی محافظت عامه در ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر از پوسته های امنیتی خویش نظارت و ...

1402-09-08

در این گزارش وضعیت امنیتی نوی کابل بانک را به تصویر کشیده ایم. ...

1402-07-05

نیروهای امنیتی تصدی ملی محفاظت عامه بندر تجارتی آقینه و راه های ترانزیتی آن را تامین امنیت نموده است. ...

1402-06-11

محافظین تصدی ملی محافظت‌ عامه شرکت برشنا را تامین امنیت می نمایند. ...

1402-05-11

دومین نمایشگاه ملی و بین‌المللی امام ابو حنیفه(رح) در مرکز نمایشگاه بین المللی افغانستان با حضورداشت مقامات ارشد امارت اسلامی، شماری از سفیران، ن ...

1402-04-26

پیام عیدی محافظین تصدی ملی محافظت عامه: محافظین متعهد و مسلکی تصدی ملی محافظت عامه در حین اجرای وظایف خود در ایام عید. ...

1402-04-09

امنیت آمو دریا در ولایت سرپل تامین است ...

1402-04-03

بیانیه های مطبوعاتی بیشتر

امنیتی بوده که از بدوِ پایه¬ گذاری معینیت محافظت¬ عامه وتصدی¬ امنیتی درچوکاتِ این معینیت ایجاد و فعالیت¬ های خویش را آغاز نموده ¬است. از آنجایی که معینیت محافظت ¬عامه وتصدی¬ امنیتی یگانه ارگان ارایه کننده¬ ی خدماتِ مطمیینِ¬ امنیتی در کشور است و بدیلِ کمپنی¬ های خصوصی ¬امنیتی زیر چطر وزارت امورداخله ...

مطبوعات: چرا بایومتریک بوجود آمد ؟
برات ¬زاده: از آنجایکه شیوه¬ های مروج قبلی سیستم ثبت هویت جواب¬گوی ضروریات عصرِ فعلی نبود، فلهذا به یک شیوه¬ ای جدید ثبت هویت ضرورت افتاد که باید در برگیرنده خصوصیات فیزیالوژیکی افراد می ¬بود که براساس این نیاز بشریت، بایومتریک¬ کنونی به¬ وجود آمد. بایومتریک عبارت ...

عامه‌ی بهتر برای شهروندانِ کشور به ¬شمار می¬ رود. از این¬رو چه در بخشِ سکتور خصوصی و چه در بخشِ دولتی به این مهم روی¬ آورد و پردازش صورت¬ گرفته حیثیت شاهرگ را به خود اختیار نموده ¬است چون پلانگذاری و پالیسی ¬سازی دقیق و همه جانبه مطابقِ نیازمندی¬ های عینیِ موجود، حلالِ¬ چالش ¬ها و متضمنِ اداره‌ی سال ...

تصاویر بیشتر

امنیت شرکت نفتی افچین تامین است! ...

1402-09-06

۲۰۰ تن محافظین پس از فراگیری دروس عقیدتی و مسلکی برای محافظت و امنیت بیشتر از سکتور خصوصی فارغ گردیدند. ...

1402-09-02

قطعه محافظتی مجهز برای تامین امنیت کانال قوش تپه تشکیل شد! ...

1402-08-24

۱۲۰ تن محافظین در قرارگاه قوماندانی قطعه محافظتی بند کمال خان در ولایت نیمروز بعد از فراگیری دروس عقیدتی و مسلکی فارغ گردیدند. ...

1402-08-16

۱۱۸ تن از محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه پس از فراگیری آموزش های مسلکی و نظامی از قرارگاه قوماندانی غند مس عینک در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگ ...

1402-08-13

١٠٥ تن از محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه پس از فراگیری آموزش های مسلکی و نظامی از قرارگاه قوماندانی قطعه محافظتی بند دهندره ولسوالی پشتونکوت ...

1402-08-06

امنیت پروژه های بزرگ بهتر خواهد شد! ...

1402-07-27

امنیت بند کمال خان تامین است ! ...

1402-07-10

تأمین امنیت نوی کابل بانک توسط محافظین تصدی ملی محافظت عامه ! ...

1402-07-05

٩٧ تن محافظین از قوماندانی مرکز تربیوی تصدی ملی محافظت عامه وزارت امور داخله فارغ گردیدند. ...

1402-06-23

آخرین اطلاعیه ها بیشتر

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، معینیت تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه 52 قلم عینیات کمپیوتری و تکنالوژیکی مورد ضرورت ادارات مرکزی تحت اثر ریاست ع تصدی ملی محافظت عامه بابت سال مالی 1402 را به مبلغ 8,959,270 هشت ملیون نهصد و پنجاه ...

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، معینیت تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک ۲ قلم تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت جنراتور قطعات و جز و تامهای ریاست پروژه های دولتی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی ۱۴۰۲.را به مبلغ 5,032,19 ...

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، معینیت تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک ۱ قلم گاز مایع تعداد ۳۲۸۵ تن پرسونل ۱۳ قطعه محافظتی ریاست محافظت پروژه های دولتی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالي ۱۴۰۲ را به مبلغ (1,559,306.7 یک ...

نشرات بیشتر

ماهنامه شماره یازدهم و دوازدهم ، سال چهارم ، دلو و حوت 1396 هجری خورشیدی ...

1396-12-22

ماهنامه شماره نهم و دهم ، سال چهارم ، قوس و جدی 1396 هجری خورشیدی ...

1396-08-22

ماهنامه شماره هفتم و هشتم ، سال چهارم ، میزان و عقرب 1396 هجری خورشیدی ...

1396-05-16

ماهنامه شماره پنجم و ششم ، سال چهارم ، اسد و سنبله 1396 هجری خورشیدی ...

1396-04-19

ماهنامه شماره دوم سال چهارم ، ثور 1396 هجری خورشیدی ...

1396-01-21

ماهنامه شماره نخست، سال چهارم ، حمل 1396 هجری خورشیدی ...

1396-01-03

قرارداد های ما بیشتر

داوطلبی ها بیشتر

{تهیه و تدارک 7 قلم وسایل کمپیوتری و تکنالوژیکی مورد ضرورت قطعات 13 پروژه ملی و انکشافی مربوط ریاست پروژه های دولتی تحت اثر معینیت تصدی ملی محافظت عامه از بابت سال مالی 1402}
معینیت تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 7 قلم وسایل کمپی ...

{ تهیه و تدارک 2 قلم تیل (دیزل و پطرول)برای وسایط مختلف النوع 13 قطعه محافظتی پروژه های ملی و انکشافی ریاست محافظت پروژه های دولتی معینیت تصدی ملی محافظت عامه از بابت ربع چهارم سال 1402.}
معینیت تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 2 ...

{ تهیه و تدارک ۸ قلم ظروف باب پرسونل ۱۳ پروژه ملی و انکشافی ضرورت سال ۱۴۰۲.}
معینیت تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک ۸ قلم ظروف باب پرسونل ۱۳ پروژه ملی و انکشافی ضرورت سال ۱۴۰۲ که دارای شماره داوطلبی NPPF/1402/G-20/NCB بوده اشترا ...