اخبار بیشتر

این فاز از ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ آغاز و به ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب میرسد که مجموعا به 177 کیلومتر امتداد دارد..
محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه متعهد هستند که به طور منظم و به قیمت سر و ما ل خود از مسئولین، کارمندان و انجنیران پروژه مذکور محافظت مینمایند ...

محترم مولوی حمیدالله «حمزه» رئیس پروژه های دولتی معینیت تصدی ملی محافظت عامه، محترم قاری سید رفیق "رفیق" را به حیث معاون ریاست پروژه های دولتی به منسوبین ریاست معرفی نمود. ...

محترم مولوی محمد صابر "انس" رئیس پروژه های خصوصی معینیت تصدی ملی محافظت عامه، محترم مولوی نعمت الله "حنفی" را به حیث معاون ریاست پروژه های خصوصی به منسوبین معرفی نمود. ...

ویدیو ها بیشتر

بانک ملی افغان، که امنیت آن توسط محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه تامین شده است. ...

1402-11-19

گزارش_امنیتی_ از کانال قوش تیپه_ خط آهن حیرتان و استخراج گاز شبرغان ...

1402-11-12

هموطنان ما در یک محیط امن و مطمئن به امور بانکداری دسترسی دارند ...

1402-11-12

معینیت تصدی ملی محافظت عامه برای محافظت از بند مچلغو در پکتیا قطعی محافظتی را اختصاص داده است. ...

1402-11-02

160 تن محافظین پس از آموزش حرفه ای از قوماندانی مرکز تربیوی فارغ گردیدند ...

1402-10-11

امنیت شفاخانه فرانسوی ها توسط محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه تامین شده است ...

1402-10-11

اینجا دفتر مرکزی عزیزی بانک است که تامین امنیت آن توسط محافظین مسلکی و مجهز معینیت تصدی ملی محافظت عامه میشود. ...

1402-10-03

محافظین قطعه محافظتی غضنفر بانک تلاش خود را برای بهبود وضعیت امنیتی تسریع کرده اند. ...

1402-10-02

گزارش ویدیویی محفل فراغت ۱۱۸ تن محافظین قوماندانی غند محافظتی مس عینک معینیت تصدی ملی محافظت عامه ...

1402-09-09

گزارش ویدیویی محفل فراغت دوره 93 قوماندانی مرکز تربیوی معینیت تصدی ملی محافظت عامه ...

1402-09-09

بیانیه های مطبوعاتی بیشتر

امنیتی بوده که از بدوِ پایه¬ گذاری معینیت محافظت¬ عامه وتصدی¬ امنیتی درچوکاتِ این معینیت ایجاد و فعالیت¬ های خویش را آغاز نموده ¬است. از آنجایی که معینیت محافظت ¬عامه وتصدی¬ امنیتی یگانه ارگان ارایه کننده¬ ی خدماتِ مطمیینِ¬ امنیتی در کشور است و بدیلِ کمپنی¬ های خصوصی ¬امنیتی زیر چطر وزارت امورداخله ...

مطبوعات: چرا بایومتریک بوجود آمد ؟
برات ¬زاده: از آنجایکه شیوه¬ های مروج قبلی سیستم ثبت هویت جواب¬گوی ضروریات عصرِ فعلی نبود، فلهذا به یک شیوه¬ ای جدید ثبت هویت ضرورت افتاد که باید در برگیرنده خصوصیات فیزیالوژیکی افراد می ¬بود که براساس این نیاز بشریت، بایومتریک¬ کنونی به¬ وجود آمد. بایومتریک عبارت ...

عامه‌ی بهتر برای شهروندانِ کشور به ¬شمار می¬ رود. از این¬رو چه در بخشِ سکتور خصوصی و چه در بخشِ دولتی به این مهم روی¬ آورد و پردازش صورت¬ گرفته حیثیت شاهرگ را به خود اختیار نموده ¬است چون پلانگذاری و پالیسی ¬سازی دقیق و همه جانبه مطابقِ نیازمندی¬ های عینیِ موجود، حلالِ¬ چالش ¬ها و متضمنِ اداره‌ی سال ...

تصاویر بیشتر

تطبیق کار فاز دوم کانال قوش تپه در فضایی امن و مطمئن آغاز شده! ...

1402-12-03

مولوی نعمت الله "حنفی" به حیث معاون ریاست پروژه های خصوصی گماشته شد! ...

1402-12-02

قاری سید رفیق "مدثر" به حیث معاون ریاست پروژه های دولتی گماشته شد! ...

1402-12-02

جلسه رهبری تصدی ملی محافظت عامه برگزار شد! ...

1402-12-01

فضاء امنیتی میوند بانک قابل اعتماد و مصئون میباشد. ...

1402-11-28

مولوی حبیب الرحمن هجرت قوماندان محافظتی غند مس عینک با شرکت MCC به منظور هماهنگی بهتر، جلسه امنیتی در دفتر خود برگزار کرد ...

1402-11-26

برای توسعه و بهبود امور امنیتی و ایجاد محیطی امن و مطمئن برای شفاخانه فرانسویان ۱۲ تن پس از آموزش های مسلکی و عقیدتی فارغ گردیدند. ...

1402-11-23

تأمین امنیت تأسیسات خط آهن حیرتان - مزارشریف ...

1402-11-21

امنیت بانک ملی افغان از سوی محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه تامین شده است ...

1402-11-18

روند آموزش و مسلکی شدن محافظین تسریع و تقویه خواهد شد. ...

1402-11-16

آخرین اطلاعیه ها بیشتر

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، معینیت تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 7 قلم وسایل کمپیوتری وتکنالوژیکی مورد ضرورت قطعات 13 پروژه ملی و انکشافی مربوط ریاست پروژه های دولتی تحت اثر معینیت تصدی ملی محافظت عامه از بابت سال ...

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، معینیت تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک ۷۳ قلم اجناس و وسایل تعمیراتی مورد ضرورت پروژه های انکشافی معینیت تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالي ۱۴۰۲ را به مبلغ 12,971,300 دوازده ملیون و نهصد ...

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، معینیت تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه 8 قلم ظروف باب پرسونل 13 پروژه ملی وانکشافی ضرورت سال 1402را به مبلغ {1,504,000} یک میلیون و پنجصد و چهار هزار افغانی به شرکت محترم ابوعزیزلمیتد دارنـــده جواز ش ...

نشرات بیشتر

ماهنامه شماره یازدهم و دوازدهم ، سال چهارم ، دلو و حوت 1396 هجری خورشیدی ...

1396-12-22

ماهنامه شماره نهم و دهم ، سال چهارم ، قوس و جدی 1396 هجری خورشیدی ...

1396-08-22

ماهنامه شماره هفتم و هشتم ، سال چهارم ، میزان و عقرب 1396 هجری خورشیدی ...

1396-05-16

ماهنامه شماره پنجم و ششم ، سال چهارم ، اسد و سنبله 1396 هجری خورشیدی ...

1396-04-19

ماهنامه شماره دوم سال چهارم ، ثور 1396 هجری خورشیدی ...

1396-01-21

ماهنامه شماره نخست، سال چهارم ، حمل 1396 هجری خورشیدی ...

1396-01-03

قرارداد های ما بیشتر

داوطلبی ها بیشتر

[ تهیه و تدارک ۷ قلم وسایل کمپیوتری و تکنالوژیکی مورد ضرورت قطعات ۱۳ پروژه ملی و انکشافی مربوط ریاست پروژه های دولتی تحت اثر معینیت تصدی ملی محافظت عامه از بابت سال مالی ۱۴۰۲]
معینیت تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک ۷ قلم وسایل کمپ ...

[ تهیه و تدارک ۷۳ قلم اجناس و وسایل تعمیراتی مورد ضرورت پروژه های انکشافی معینیت تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالي ۱۴۰۲.]
معینیت تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک ۷۳ قلم اجناس و وسایل تعمیراتی مورد ضرورت پروژه های انکشافی معینیت تص ...

{ تهیه و تدارک 2 قلم تیل (دیزل و پطرول)برای وسایط مختلف النوع 13 قطعه محافظتی پروژه های ملی و انکشافی ریاست محافظت پروژه های دولتی معینیت تصدی ملی محافظت عامه از بابت ربع چهارم سال 1402.}
معینیت تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 2 ...