خبرتیا !

دعامه ساتنې ملي تصدي له منځته راتګ څخه تردې دمه، په هیواد کې یواځني ملي تصدۍ په توګه توانیدلې، چې دخپل روزل شوي اومسلکي ځواکونو پرمټ خپلو مشتریانو ته ډاډمن اومسلکي امنیتي چوپړتیاوي وړاندې او له نورو امنیتي ارګانونو سره په همغږۍ دهیواد په کچه له دولتی، اونړیوالو پروژوڅخه په کلکه ساتنه وکړي اوترڅنګ یې دهیواد مختلفو سیموته قطارونه په خوندي ډول ولیږدوي، دهمدې لپاره په هیواد کي ټولو هغو کورنیو او بهرنیو شرکتونوته، کوم چي تردې دمه دعامه ساتنی ملي تصدۍ سره قرارداد نه لری خبر ورکول کیږي، ترڅو ډاډمن امنیت دټینګولو لپاره له عامه ساتنې ملي تصدۍ سره قرارداد وکړی،ځکه چې دعامه ساتنې ملي تصدي په هیواد کي د معیاري اومسلکي امنیتي چوپړتیاوووړاندي کولو یواځینې ارګان دی. دعامه ساتنې ملي تصدۍ دمشتریانو دچوپړتیاو مدیریت خپلو مشتریانو ته دعامه ساتنې ملي تصدۍ لاسته راوړنو او په پورته برخوکي دهر ډول مالوماتو د ور کولو لپاره ستاسو په چوپړ کي دی.
د اړیکې شمیري:0788825080-0707328856
بریښنالیک: Email:CustomerService.appf@gmail.com