آمریت پروتوکول­ ها  یکی از بخش ­های مهم وکلیدی معینیت محافظت ­عامه وتصدی­ امنیتی بوده که از بدوِ پایه­ گذاری معینیت محافظت­ عامه وتصدی­ امنیتی درچوکاتِ این معینیت ایجاد و فعالیت­ های خویش را آغاز نموده ­است. از آنجایی که معینیت محافظت ­عامه وتصدی­ امنیتی یگانه ارگان ارایه کننده­ ی خدماتِ مطمیینِ­ امنیتی در کشور است و بدیلِ کمپنی­ های خصوصی ­امنیتی  زیر چطر وزارت امورداخله جمهوری­ اسلامی­ افغانستان ایجاد گردیده با عقد پروتوکول­ های­ امنیتی از پروژه­ هایِ ملی و بین ­المللی، بانک­ ها، شرکت­ ها و نهادها در سراسر کشور تأمینِ ­امنیت نموده شب و روز آماده­ ی خدمتگذاری به ملت است، بدین منظور آمریت پروتوکول ­ها در چوکات ریاست ­مالی و اداری این معینیت جهتِ عقد و فسخ پروتوکول ­ها وتسهیل این روند ایجاد گردیده تا روندِ عقدِ قرار دادهای امنیتی را با پروژه­ های ملی و بین المللی به بیش­ببرد.

در گفتگوی که در رابطه به چگونگی امورکاری آمریت پروتوکول­ ها با  آقای سمونمل محمد ظفر شیرین نوری مدیرعمومی عقد قراردادها داشتیم، ایشان در زمینه بیان­ داشته افزودند: پروسه­ ی کاری آمریت پروتوکول­ ها طوریست که در قدم نخست قبل از ارایه­ ی در خواستی، مشتری باید جواز فعالیت داشته ­باشد و بعداً احکام مقامات ذیصلاح معینیت ­ِمحافظت ­عامه را اخذ نموده  جهت تثبیت پرسونل، سلاح، تجهیزات و لوازم مورد نیاز به سروی امنی ارسال می­ گردد، که با تکمیل پروسه­ های اداری و با تأیید مشتری دوباره غرض ترتیب پروتوکول امنیتی به آمریت پروتوکول­ ها مواصلت ورزیده پروتوکول امنیتی ترتیب، ابتدا مهر و امضا و تاییدی مشتری اخذ گردیده سپس به امضا آمر پروتوکول­ ها، رییس مالی و اداری و معینِ­ محافظت ­عامه وتصدی­ امنیتی رسانیده­ شده و در فرجام بعد از انعقاد پروتوکول یک نقل از آن به نماینده یا مشتری تسلیم داده شده و کار آن تمام می­ گردد. آقای نوری اضافه داشت که: این آمریت از بدوِ پایه­ گذاری معینیتِ ­محافظت­ عامه ­وتصدی ­امنیتی تا این دَم خوشبختانه به ­تعداد صدها پروتوکولِ دولتی، غیر دولتی و بین المللی را جهت ارایه­ ی خدماتِ­ امنیتی عقد نموده ­اند و الحمدلله تا هنوز همه مشتریان که با این آمریت، پروتوکولِ ­امنیتی ­دارند رضایت­مندی کامل داشته از طرز برخورد محافظین و ارایه­ ی خدماتِ­ امنیتی که از سوی این معینیت ارایه می­ گردد؛ ابراز خرسندی می نمایند.  موصوف به ادامه­ ی صحبت­ هایش گفت: در صورتیکه کار پروژه های مشتریان به اختتام رسیده باشد یا بودجه کافی برای ادامه ­ی فعالیت خود نداشته باشند و یا هم در صورت سرپیچی یکی از جانبین پروتوکول  به تعهدات منعقد شده، پروتوکل ایشان فسخ می­ گردد، که تا الحال هیچ مورد خاصی در مورد سرپیچی و کم کاری، به مشاهده نرسیده است و تماماً پروژه ها بعد از تکمیل نمودن کارشان با این آمریت فسخ قرارداد نموده­ اند. آقای نوری در فرجامِ سخنانش همچنان اضافه­ داشت که: آمریت پروتوکل­ها به ­منظورِ  جلب و جذب بیشترِ مشتریان و رضایت آن­ها از هیچ نوع مساعی و تلاش دریغ نورزیده و همواره در تلاش است تا روندِ عقدِ قراردادها با مشتریان به گونه ­ای عالی و رضایت بخش انجام یابند.