پلانگذاری و پالیسی­ سازی یکی از اساساتِ مهم کاری در امرِ حکومت­داری خوب و عرضه‌ی خدماتِ­ عامه‌ی بهتر برای شهروندانِ کشور به ­شمار می­ رود. از این­رو چه در بخشِ سکتور خصوصی و چه در بخشِ دولتی به این مهم روی­ آورد و پردازش صورت­ گرفته حیثیت شاهرگ را به خود اختیار نموده ­است چون پلانگذاری و پالیسی ­سازی دقیق و همه جانبه مطابقِ نیازمندی­ های عینیِ موجود، حلالِ­ چالش ­ها و متضمنِ اداره‌ی سالم و ممدِ رسیدنِ به اهدافِ عالیِ ­آن بوده و مسیرِ فعالیت­ های یک نهاد را مشخص نموده و زمینه را برای رشدِ سریع و مطلوب هموار می­ سازد. با توجه به­ اهمیتِ موضوع، معینیت محافظت­ عامه وتصدی­ امنیتی وزارت امور داخله جمهوری­ اسلامی ­افغانستان در چوکاتِ تشکیلاتی خویش؛ یک بخشِ کاریِ را زیر نام مدیریتِ­ عمومی پلان و پالیسی ایجاد کرده ­است. این ­مدیریت در مطابقت به قوانین و مقررات و با انجامِ فعالیت ­های خسته­ گی ناپذیز، وظایفِ محوله را به ­گونه‌ی بهتر به پیش می­برد. بنابر اهمیتِ مسأله، همکارِ ما منیر کریمی مصاحبه­ ای را با محترم سمونوال محمد هاشم بابکرخیل مدیرعمومی پلان و پالیسیِ این معینیت؛ انجام داده ­است که اینک متنِ­ کاملِ این مصاحبه را به دست نشر می­ سپاریم:

کریمی: لطف­ نمود در مورد وظایف و مسوولیت­ های مدیریت عمومی پلان و پالیسی معینیت محافظت­ عامه و تصدی امنیتی معلومات ارایه­ بدارید؟

بابکرخیل: مدیریتِ­ عمومی پلان و پالیسی منحیث مسوولِ­ تطبیقِ پلانِ­ استراتیژیک وزارت امور داخله، پالیسی ­ها، طرزالعمل­ ها، پلان­ های ­توسعه­ یی، اشتراک در سمینارها، ورکشاپ ها، جلساتِ وزارت امور داخله، جلسات هیئت رهبری معینیت محافظت ­عامه و تصدی ­امنیتی، می­ باشد و همچنان مسوولیت­ های ذیل را نیز بدوش دارد:

 • تکثیرِ پلان­ های اشتراتیژیک، تکثیرِ پالیسی ­های وزارت امور داخله، تکثیرِ طرزالعمل­ های وزارت امور داخله به قدمه ­های معینیت محافظت ­عامه و تصدی­ امنیتی؛
 • تعینِ فعالیت­ های معینیت محافظت ­عامه و تصدی­ امنیتی بر اساس پلانِ­ استراتیژیک وزارت امور داخله؛
 • تعینِ اولویت­ های کاریِ معینیت محافظت­ عامه وتصدی­ امنیتی؛
 • ترتیبِ پلانِ تطبیقی و تکثیرِ آن به قدمه­ های معینیت محافظت­ عامه و تصدی­ امنیتی؛
 • ترتیبِ پلانِ کنترولی در ارتباط به موضوع و تکثیر آن به قدمه­ های معینیت محافظت­ عامه و تصدی­ امنیتی؛
 • جمع­ آوری گزارش­ ها از اجراآت انجام­ شده، دست­آوردها، چالش­ ها و راه­ های­ حل در مطابقت به فعالیت­ های تعین­ شده و ارایه­ ی آن به مقامات (معینیت پالیسی و استراتیژی، ریاست عمومی دفتر مقام وزارت امورداخله).

کریمی: در تطبیق پلان استراتیژیک و سایر امور مربوطه چقدر خود را موفق می­دانید؟

بابکرخیل: هر چند تطبیق پلان ­های استراتیژیک با توجه به اوضاعِ­ امنیتی و شرایطِ نامناسب، کارِ دشواریست اما این مدیریت سعی کرده­ است تا راه­ های تطبیقِ مؤثر آن را جستجو و از اسناد ارسالی نظارت و کنترول نماید.

کریمی:  رازِ موفق بودن تان در چیست ؟

بابکرخیل: مدیریت سالم، رسیده­ گی به مشکلات به موقع و سریع و اجرای وظایفِ سپرده­ شده، تدویر ورکشاپ­ ها و سمینارها جهت تطبیقِ­ اسناد ارسالی، فراهم نمودن زمینه­ ی تبادل افکار با همکاران، اخذ مشوره­ ی نیک از متخصصین بخش، رفتار و سلوک نیک با همکاران و مراجعین از دلایلِ عمده­ ی موفقیت این اداره می­ باشد.

کریمی: در موردِ نیاز به میان آمدن این اداره بگویید؟

 بابکرخیل: پلان و پالیسی رهنمودیست جهتِ تداومِ فعالیت­ ها و افزاریست برای رسیدن به هدفِ مطلوب. بنابر این هیچ اداره­ای را نمی­ توان­ یافت که بدونِ برنامه­ باشد و یا خطِ­ مشی از خود نداشته­ باشد، تمامِ ادارات فعالیت­ های راهبردی، کوتاه مدت و تخصصی­ شان­را توسطِ شعبه ی پلان و پالیسی مشخص می­ نماید.

از این­رو پلان و پالیسی یکی از ضروریاتِ اولیه جهت تداومِ فعالیت به منظورِ رسیدن به هدفِ اداره می­ باشد و معینیت محافظت­ عامه و تصدی­ امنیتی نیز به­ خاطر تداومِ فعالیت­ های موثر خویش این شعبه را ایجاد نموده­ است.

کریمی: دایر نمودن ورکشاپ­ ها و سمینارهای آموزشی یکی از عمده­ ترین وظایف یک اداره به حساب می رود. در این زمینه شما جه  دست­آوردهای دارید؟

بابکرخیل: نه خیر تدویر سمینارها و ورکشاپ­ های آموزشی به منظور ارتقای ظرفیت­ ها کارمندان ملکی و نظامی  یکی از وظایف عمده­ ی آمریت منابع بشری و مدیریت عمومی تعلیم و تربیه معینیت محافظت­ عامه و تصدی­ امنیتی بوده، اما بطور غیر رسمی به منظور معلومات بیشتر وتطبیق درست پالیسی­ ها، طرزالعمل­ ها، پلان­ های­ استراتیژیک، پلان­ های کنترولی، پلان­ های­ تطبیقی؛ سمینارها و ورکشاپ را دایر نموده ­ایم و نتایجِ که ما از تدویر مجالسِ فوق به­ دست­آورده­ ایم اینست که، مسوولین بخش پلان و پالیسی را با توجه به فعالیت­ های خواسته شده انجام داده است.

کریمی: در موردِ نتایجِ بدست ­آمده از نظارتِ­ پالیسی معلومات بدهید؟

بابکرخیل: نظارت،­ بخشِ مهمی از وظایف یک اداره محسوب می ­شود. در روشنی نظارت و کنترول، برنامه­ ها به شکل درست­ آن تطبیق می­ گردد و نتایجِ موثر بدست می­ آید. تطبیق پلان ­های کنترولی جهت نظارت از پالیسی بیانگر نتایجِ مؤثر می­ باشد.

کریمی: هدف از دایر نمودن شورای تصدی­ امنیتی چیست و بیشتر روی کدام موضوعات بحث صورت می­ گیرد؟

بابکرخیل: شورای تصدی ­امنیتی مرجع رهبری کننده­ ی تصدی­ امنیتی بوده، متشکل از هفت وزارتخانه­ است که شامل وزرای امور داخله، مالیه، اقتصاد، فوایدعامه، معدن، انرژی و آب و ریاست عمومی مستقل ارگان­ های محل می­ باشد که وزیر امور داخله به­ حیث رییس آن می ­باشد و هدف از دایر نمودن این شورا این­ است که در هر سال تمام فعالیت­ ها و برنامه های معینیت محافظت­ عامه و تصدی­ امنیتی تعیین می­ گردد و دارالانشای این شورا که تصدی­ امنیتی می­ باشد از فعالیت­ های خود گزارش می­ دهد.

کریمی: وظایف و صلاحیت­ های رییس شورای­ عالی تصدی­ امنیتی چیست؟

بابکرخیل: وظایف و صلاحیت­ های شورای­ عالی تصدی­ امنیتی قرار ذیل­ است:

 • تثبیت خط ­ِمشی و تصویب پلانِ ­کاری سالانه­ ای تصدی­ امنیتی؛
 • تصویبِ پلانِ ­مالی، بودجه و تشکیل سالانه­ ای تصدی­ امنیتی؛
 • تصویبِ لوایح و طرزالعمل­ های داخلی تصدی­ امنیتی؛
 • ارایه پیشنهاد مبنی بر تقرر وعزل هیئتِ­ عامل به شورای وزیران؛
 • تجدید نظر قسمی یا کـُلی در ترکیب هیئتِ­ عامل؛
 • بررسی و ارزیابی گزارشِ عرضه ­ی خدمات، فعالیتِ­ مالی، بیلانسی سالانه­ ای تصدی­ امنیتی، اتخاذِ تصمیم در مورد بهبود امور و رفعِ­ نواقص؛
 • اتخاذِ تصمیم به­ منظور ارتقای مفدیت و کیفیت عرضه­ ی خدمات و استفاده­ ی مثمر از ظرفیت­ های خدماتی، منابع مادی، قوای بشری و مالی؛
 • تعینِ حق­ الخدمتِ عرضه­­ ی خدماتِ­ امنیتی؛
 • تصویبِ بیلانسِ سالانه­ ای تصدی­ امنیتی مطابقِ مقرره­ ی قواعد عمومی محاسبه و گزارش­دهی؛
 • اتخاذِ تصمیم در مورد استفاده از ذخایر وجوهِ مالی تصدی­ امنیتی با درنظرداشت احکام قانون؛
 • ارایه­ ی گزارش از تطبیق فیصله­ ها و اجراآت بین دو جلسه به شورای­ عالی تصدی­ امنیتی.

کریمی: نقش پلان و پالیسی در چوکات معینیت محافظت­ عامه و تصدی­ امنیتی چیست؟

بابکرخیل:  پلان و پالیسی حیثیتِ شاهرگ هر ارگان را ایفا می نماید، همان گونه که « زندگی بدون برنامه، آینده نامعلوم­ است و داشتن برنامه، گامی بسوی روشنایی­ است» برنامه­ ها (پلان و پالیسی) مسیر فعالیت ­های یک سازمان را مشخص می­ سازد و در تصاحب هدف مربوطه کمک شایانی می­نماید. معینیت محافظت­ عامه و تصدی­ امنیتی دارای اصول، اساسنامه، پلان و طرزالعمل­ های منحصر به خودش را دارا است که هریک در مسیر مشخصی تطبیق می­ گردد و نقشِ حیاتی در رشد و ترقی این معینیت­ دارد.

کریمی:  نحوه­ ی نظارت از تطبیق پالیسی و طرزالعمل­ ها چگونه­ است؟

بابکرخیل:  نظارت یک اراده­ ی مهم، جدی و ضروری در جهت ارزیابی و کسب نتایج­ است که تأثیرات فوق­ العاده بالای اداره دارد. مدیریت عمومی پلان و پالیسی بخاطر نظارت از تطبیق پالیسی ­ها و طرزالعمل­ ها، پلان­ های­ کنترولی را تهیه­ نموده و بالای­ ادارات ذیربط تطبیق می­ نماید و نتایج آنرا بعد از جمع­ آوری گزارش­ های هفته وار، ماهوار، ربع­وار، شش ماهه و سالانه سنجش نموده و رهنمودهای را در حصه تطبیق اهداف و پلان­ ها فراهم می­ سازد، این رهنمودها می­ تواند حلال نکاتِ مبهمِ­ پالیسی و طرزالعمل­ ها باشد.

کریمی : لطف نموده بگویید تفاوت میان پالیسی و استراتیژی در چیست؟

بابکرخیل: پالیسی استفاده­ ی درست از منابع و فرصت­ های موجود در جهت کسب اهداف سازمان­ است که توسط مدیران سطح عالی سازمان ترتیب می­ شود، همچنان پالیسی یک تصمیم رسمی غرض حل مشکلات جامعه بوده و تفسیر کننده قوانین­ است در حالیکه استراتیژی جهتِ فعالیت را تعیین می­نماید و بر روی اهداف دراز مدت و آینده متمرکز است. استراتیژی دارای محدوده­ ای زمانی بیشتری بوده و شامل ابعاد مختلفِ تخنیکی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره می­ باشد. و همچنان استراتژی یک برنامه­ ی جامع، و احد و کامل است جهت کسب هدف.

کریمی: از پلان­ های آینده­ا­ی تان حرف بزنید؟

بابکرخیل: معینیت محافظت ­عامه و تصدی­ امنیتی یک تصدی انتفاعی دولتی بوده و همواره کوشیده تا با عرضه­ ی خدماتِ درست و جلب رضایت مشتریان، عواید بدست آورد. از جانب دیگر هر سازمان برمبنای پلان­ های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت اهدافِ را بدست می­ آورند، اکنون پلان آینده­ ای ما تأمینِ­ امنیت زیر بناهای دولتی بوده که در کوتاه مدت و دراز مدت بعد از سروی امنیتی و عقد قرارداد با جانب مقابل، آن­ها را تأمینِ­ امنیت خواهیم­ نمود. همچنان ازدیاد عواید جهت تقویت بنیه­ ی مالی دولت ما و اشتغال­زایی برای جوانان عزیزما.

کریمی: در اخیر اگر کدام گفتنی داشته باشید؟

بابکرخیل: گفتنی ما اینست که تمام ادارات باید خود را در مطابقت به قوانین و مقررات، پلان و پالیسی عیار سازند تا تمام سوی استفاده­ ها و سوی تفاهم­ ها از میان برداشته شود و همه گی به­ سوی یک جامعه مدرن و حاکمیت قانون در حرکت باشیم.

کریمی:  سپاس