۱۴۰۱/۱/۴
همزمان با فرا رسیدن بهار سال ۱۴۰۱ هـ ش به منظور ایجاد محیط سبز امروز نهال های جدید در محوطه تصدی ملی محافظت عامه غرس شد.
در این مراسم مولوی عنایت الله “رشید” معاون عملیاتی، الحاج ننگیالی “غرنی” رئیس دفتر و تعداد کارمندان نیز حضور داشتند. در نتیجه نوع نهال های مختلف کاشته شده و به خاطر حفاظت آنها به مسئولین توصیه های لازم داده شد.