ریاست مالی و اداری

2019-07-09T06:19:08+00:00ژانویه 31st, 2018|ریاست مالی و اداری|

این ریاست قراردادهای­ امنیتی با متقاضیان را از طریق شعباتِ قراردادها (پروتوکل­ ها) و خدماتِ مشتریان انجام می ­دهد. مذاکرات ابتدایی با مشتریان و ارایه­ ی معلومات­ِ لازم و