مل‌پاسوال محمد ایاس اکبری سرپرست ریاست محافظت پروژه‌های دولتی ریاست عمومی محافظت‌ عامه و تصدی‌ امنیتی وزارت امور داخله در رأسِ یک هیئت در حالی‌که سمونوال وحیدالله احمدی مدیر عمومی زون محافظت‌عامه‌ بلخ، سمونیار نجیب‌الله نماینده‌ی مدیریت عمومی استخبارات و سمونمل ضیاالحق امرخیل مدیر پیژندِ ریاست محافظت پروژه‌های دولتی وی را همراهی می‌کرد از چگونگی وضعیتِ‌ امنیتی و معیشتی پرسونل قطعه‌ی محافظتی پایپ‌لاین‌گاز دیدار به عمل‌آورد.

آقای اکبری در حالِ دیدار از پاسگاه‌های این قطعه، ضمن رسانیدنِ پیام‌ وتمنیات نیک قیس باوری رییس عمومی محافظت‌عامه وتصدی‌امنیتی و رهبری این ریاست، گفت: شما نیروهای شجاع و پاسداران اصیل این سرزمین هستید که بخاطر دفاع از منافع‌ملی و پروژه‌های‌ملی صادقانه تلاش می‌کنید و رهبری ریاست عمومی محافظت‌عامه وتصدی‌امنیتی وزارت امور داخله برای حمایت و تجهیزات شما از هیچ نوع تلاش دریغ نخواهند کرد.

وی، برای نیروهای این‌قطعه محافظتی هدایت‌داد: همانگونه که همواره به خاطر دفاع از ارزش‌های این کشور و نوامیس ملی صادقانه سعی کردید با مورال‌عالی و شجاعت‌کامل در برابر حملات دشمنان مقاومت بیشتر نموده از داشته‌های این وطن دفاع نمایید. با این‌حال سمونمل بریالی رفیع‌زاده فرمانده قطعه محافظتی پایپ‌لاین‌گاز در ولایت بلخ با آنکه کنترول این هیئت اعزامی ریاست عمومی محافظت‌عامه وتصدی‌امنیتی را از این‌قطعه برای حل مشکلات و مورال پرسونل موثر عنوان کرد، گفت:

در حالی‌که تهدیدات در ولسوالی چمتال و ساحات تحت کنترول این نیروها بیشتر است اما نیروهای شجاع محافظت‌عامه در برابر هرنوع حرکاتِ دشمنان مقاومت نموده از این پروژه‌ی ملی دفاع نموده‌اند. فرمانده این قطعه اطمینان داد که برای تأمین امنیت بیشتر این پروژه‌ی ملی از هیچ نوع تلاش دریغ نخواهیم کرد. فرمانده و افسران قطعه پایپ‌لاین‌گاز مشکلات‌ِ شانرا نیز        با ایشان در میان گذاشته خواهان حل به موقع آن شدند.
متعاقباً سرپرست ریاست محافظت پروژه‌های دولتی و هیئتِ همراه‌ِ شان مشکلات آنان را استماع نموده وعده سپردند که برای حل این مشکلات با رهبری ریاست عمومی محافظت‌عامه وتصدی‌امنیتی اقدام خواهیم کرد.
شایان ذکر است که پروژه پایپ‌لاین‌گاز از پروژه‌های مهم در کشور است که از چاه‌های خواجه گوگردک و یتیم‌تاق ولایت جوزجان به فابریکه کود برق مزارشریف جهت ساخت و تولید برق وکود کیمیاوی، نوشابه‌های گازدار، صابون و برخی مواد دیگر انتقال می‌گردد که از چندسال بدینسو مسیرِ پایپ‌لاین در حدود ۱۱۰کیلومتر از سوی نیروهای محافظت‌عامه تأمین‌امنیت می‌گردد.