د غضنفر بانک ساتونکي وایي:
موږ د عامه ساتنې ملي تصدۍ له پالیسۍ، مقرراتو او کړنلارو سره سمې دندې ترسره کوو او د غضنفر بانک د امنیت ټینګښت په برخه کې هڅې کوو.
په وينا يې، هم يې د مرکزي بانک او څانګو امنيت نيولی او هم يې له مرکزي بانک څخه څانګو او له څانګو څخه مرکزي بانک ته د پیسو د لېږد رالېږد امنيت خوندي کړی دی.
همدې حال کې د غضنفر بانک اداري مسؤلین د عامه ساتنې ملي تصدۍ د ساتونکو له خدماتو څخه د بشپړ رضایت په ښودلو سره وویل:
د عامه ساتنې ملي تصدۍ زړور ځواکونه چې د وړتیا پر بنسټ دلته ګمارل شوي، دندې په مسلکي او ايماني ډول ترسره کوي او دوی ترې خوښ دي.