په افغانستان کې د اوسپنې پټلۍ يوه له مهمو پروژه څخه ده، چې ځانګړی اقتصادي ارزښت لري او سوداګرو ته د سوداګرۍ د پراختيا او پانګونې زمينه برابروي.

د اوسپنې پټلۍ امنيت د عامه ساتنې ملي تصدۍ ساتونکو له لوري تامين شوى او له دې مهمې لارې په خوندي توګه سوداګريز توکي لېږدول کيږي.