۱۱۸ تن از محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه پس از فراگیری آموزش های مسلکی و نظامی از قرارگاه قوماندانی غند مس عینک در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر طی مراسم ویژه فارغ گردیدند

در مراسمی که در قوماندانی غند مس عینک معینیت تصدی ملی محافظت عامه برگزار گردیده بود قوماندان، استادان و سایر منسوبین اشتراک ورزیده بودند.
قوماندان غند مس عینک مولوی حبیب الرحمن "هجرت" طی سخنانی گفت: سطح ظرفیت های محافظین قوماندانی غند مس عینک بلند رفته آنها میتوانند که امنیت پروژه های بزرگ اقتصادی را تامین نمایند. وی در ادمه افزود: شما هستید که مسؤليت پروژه های ملی و حیاتی در کشور را به دوش می‌گیرید و با روحیه عالی از حریم وظیفوی تان دفاع کنید