اخبار بیشتر

نوی کابل بانک از جمله مهمترین بانک ها در کشور به شمارمیرود.
این بانک درمرکز و ولایات به هموطنان زمینه خدمات بانکی را فراهم میسازد.
محافظین مسلکی وآموزش دیده تصدی ملی محافظت عامه در کنار تامین امنیت نوی کابل بانک امنیت تعداد نهادها و پروژه های ملی و بین المللی دیگر را نیز به گونه عالی پاسبانی میکنن ...

محافظین متذکره بعد از فراگیری دروس مسلکی نظامی، مهارت های تخنیک و اسلحه طی یک محفل ویژه با حضور داشت محترم مولوی عنایت الله "رشید" معاون عملیاتی تصدی ملی محافظت عامه، محترم مولوی محمد صابر "انس" رئیس پروژه های خصوصی، محترم قاری سیف الرحمن "منصور" قوماندان مرکز تربیوی و تعدادی از مجاهدین و اساتید فار ...

در مراسم فراغت منسوبین متذکره، مسئولین تصدی ملی محافظت عامه و مسئولین ملکی و نظامی بانک بین المللی افغانستان اشتراک نموده بودند. ...

ویدیو ها بیشتر

در این گزارش وضعیت امنیتی نوی کابل بانک را به تصویر کشیده ایم. ...

1402-07-05

نیروهای امنیتی تصدی ملی محفاظت عامه بندر تجارتی آقینه و راه های ترانزیتی آن را تامین امنیت نموده است. ...

1402-06-11

محافظین تصدی ملی محافظت‌ عامه شرکت برشنا را تامین امنیت می نمایند. ...

1402-05-11

دومین نمایشگاه ملی و بین‌المللی امام ابو حنیفه(رح) در مرکز نمایشگاه بین المللی افغانستان با حضورداشت مقامات ارشد امارت اسلامی، شماری از سفیران، ن ...

1402-04-26

پیام عیدی محافظین تصدی ملی محافظت عامه: محافظین متعهد و مسلکی تصدی ملی محافظت عامه در حین اجرای وظایف خود در ایام عید. ...

1402-04-09

امنیت آمو دریا در ولایت سرپل تامین است ...

1402-04-03

جریان مراسم فراغت بیش از ۱۶۰ تن محافظین تصدی ملی محافظت عامه در قرارگاه قوماندانی قطعه محافظتی بند سلما در ولایت هرات ...

1402-03-29

گزارش ویژه (ساتونکی) ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه. ...

1402-03-09

ابراز خرسندی یک تن از کارمندان د افغانستان بانک از محافظین تصدی ملی محافظت عامه ...

1402-01-02

گزارش از فعالیت ها و نحوه تامین امنیت قطعه محافظتی د افغانستان بانک ...

1402-01-01

بیانیه های مطبوعاتی بیشتر

امنیتی بوده که از بدوِ پایه¬ گذاری معینیت محافظت¬ عامه وتصدی¬ امنیتی درچوکاتِ این معینیت ایجاد و فعالیت¬ های خویش را آغاز نموده ¬است. از آنجایی که معینیت محافظت ¬عامه وتصدی¬ امنیتی یگانه ارگان ارایه کننده¬ ی خدماتِ مطمیینِ¬ امنیتی در کشور است و بدیلِ کمپنی¬ های خصوصی ¬امنیتی زیر چطر وزارت امورداخله ...

مطبوعات: چرا بایومتریک بوجود آمد ؟
برات ¬زاده: از آنجایکه شیوه¬ های مروج قبلی سیستم ثبت هویت جواب¬گوی ضروریات عصرِ فعلی نبود، فلهذا به یک شیوه¬ ای جدید ثبت هویت ضرورت افتاد که باید در برگیرنده خصوصیات فیزیالوژیکی افراد می ¬بود که براساس این نیاز بشریت، بایومتریک¬ کنونی به¬ وجود آمد. بایومتریک عبارت ...

عامه‌ی بهتر برای شهروندانِ کشور به ¬شمار می¬ رود. از این¬رو چه در بخشِ سکتور خصوصی و چه در بخشِ دولتی به این مهم روی¬ آورد و پردازش صورت¬ گرفته حیثیت شاهرگ را به خود اختیار نموده ¬است چون پلانگذاری و پالیسی ¬سازی دقیق و همه جانبه مطابقِ نیازمندی¬ های عینیِ موجود، حلالِ¬ چالش ¬ها و متضمنِ اداره‌ی سال ...

تصاویر بیشتر

تأمین امنیت نوی کابل بانک توسط محافظین تصدی ملی محافظت عامه ! ...

1402-07-05

٩٧ تن محافظین از قوماندانی مرکز تربیوی تصدی ملی محافظت عامه وزارت امور داخله فارغ گردیدند. ...

1402-06-23

۷۳تن از منسوبین قطعه محافظتی بانک بین المللی افغانستان (AIB) پس از فراگیری آموزش های مسلکی و عقیدتی فارغ گردیدند. ...

1402-06-17

۶۸ تن از نیروهای تصدی ملی محافظت عامه پس از آموزش های دینی، حرفه ای، نظری و عملی، در مراسم باشکوهی سند های فراغت خویش را دریافت کردند. ...

1402-06-14

نیروهای امنیتی تصدی ملی محفاظت عامه که به طور مسلکی آموزش دیده اند مسؤليت تأمین امنیت پروژه های دولتی انکشافی، سرمایه گذاری های سکتور خصوصی و پرو ...

1402-06-08

محافظین تصدی ملی محافظت‌ عامه شرکت برشنا را تامین امنیت می نمایند. ...

1402-05-09

محافظین مسلکی تصدی ملی محفاظت عامه با روحیه اسلامی و ملی آموزش دیده ، امروز در نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابوحنیفه (رح) در کابل اشتراک نمودن ...

1402-04-29

تصدی ملی محافظت عامه در کنار دیگر سرمایه‌گذاران و توليد کنندگان داخلی، خدمات محافظتي و امنیتي خویش را به نمایش گذاشت. ...

1402-04-26

فراغت بیش از ۱۶۰ تن از محافظین تصدی ملی محافظت عامه در قرارگاه قوماندانی قطعه محافظتی بند سلما در ولایت هرات: ...

1402-03-29

امنیت آمو دریا تامین است! ...

1402-03-24

آخرین اطلاعیه ها بیشتر

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک ۲۲ قلم وسایل رنگباب مورد ضرورت ادارات مرکزی تحت اثر ریاست ع تصدی ملی محافظت عامه از بابت سال مالی ۱۴۰۲؛را به مبلغ مجموعی (۲,۸۵۰,۰۰۰ دو ملیون و ...

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 22 قلم اقلام قرطاسیوی برای (قرار گاه) تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1402} تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1402؛را به مبلغ مجموعی (499,0 ...

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 12 قلم عینیات البسوی پوشیدنی و غیر پوشیدنی مورد ضرورت{قرارگاه تصدی؛ریاست بین المللی؛ریاست سکتورهای خصوصی و ریاست قراردادی دولتی خودکفا} تصدی مل ...

نشرات بیشتر

ماهنامه شماره یازدهم و دوازدهم ، سال چهارم ، دلو و حوت 1396 هجری خورشیدی ...

1396-12-22

ماهنامه شماره نهم و دهم ، سال چهارم ، قوس و جدی 1396 هجری خورشیدی ...

1396-08-22

ماهنامه شماره هفتم و هشتم ، سال چهارم ، میزان و عقرب 1396 هجری خورشیدی ...

1396-05-16

ماهنامه شماره پنجم و ششم ، سال چهارم ، اسد و سنبله 1396 هجری خورشیدی ...

1396-04-19

ماهنامه شماره دوم سال چهارم ، ثور 1396 هجری خورشیدی ...

1396-01-21

ماهنامه شماره نخست، سال چهارم ، حمل 1396 هجری خورشیدی ...

1396-01-03

قرارداد های ما بیشتر

داوطلبی ها بیشتر

} تهیه و تدارک ۴۶ قلم ادویه جات و ملزمه طبی ۱۳ پروژه انکشافی؛ ریاست بین المللی؛ سکتور خصوصی (خود کفا) و خارج تشکیل دفتر مرکزی و مداومین مرکز تربیوی مورد نیاز تصدی ملی محافظت عامه از بابت سال مالی ۱۴۰۲{
ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پر ...

} تهیه و تدارک 22 قلم اقلام قرطاسیوی برای (قرار گاه) تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1402{
ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 22 قلم اقلام قرطاسیوی برای (قرار گاه) تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1402 که دارای شماره ...

} تهیه و تدارک 12 قلم عینیات البسوی پوشیدنی و غیر پوشیدنی مورد ضرورت{قرارگاه تصدی؛ریاست بین المللی؛ریاست سکتورهای خصوصی و ریاست قراردادی دولتی خودکفا} تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1402 {
ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه ت ...