اخبار بیشتر

به تعداد ٢١٦ تن محافظین پس از سپری نمودن آموزش های نظامی عقیدتی، مسلکی به گونه نظری، عملی و عقیدتی با حضورداشت معاون عملیاتی تصدی ملی محافظت عامه طی مراسمی از قوماندانی مرکز تربیوی فارغ شدند.در این مراسم مولوی عنایت الله "رشید" معاون عملیاتي تصدی ملی محافظت عامه، قاری سیف الرحمن "منصور" قوماندان مرک ...

شرکت MTN یکی از شرکت های مهم مخابراتی در کشور به حساب می رود، که خدمات مخابراتی را به مشتریان خود در سراسر کشور ارائه می کند. امنیت این شرکت توسط محافظین مسلکی و آموزش دیده تصدی ملی محافظت عامه تامین شده است. ...

شرکت محب ادوانس دیزاین که در کابل موقعیت دارد و برای هموطنان ما خدمات ساختمانی ارایه می کنند
امنیت شرکت محب ادوانس دیزاین در کابل مصؤن می باشند مسولیت تآمین امنیت این شرکت را محافظین مسلکی و آموزش دیده تصدی ملی محافظت عامه برعهده دارند. ...

ویدیو ها بیشتر

ابراز خرسندی یک تن از کارمندان د افغانستان بانک از محافظین تصدی ملی محافظت عامه ...

1402-01-02

گزارش از فعالیت ها و نحوه تامین امنیت قطعه محافظتی د افغانستان بانک ...

1402-01-01

گزارش ویژه از تامین امنیت شرکت مخابراتی ام تی ان ...

1401-12-25

گزارش ویژه تصدی ملی محافظت عامه از قطعه محافظتی افغان بیسیم. ...

1401-12-21

تامین امنیت غند مس عینک ...

1401-11-14

امنیت د افغانستان بانک تامین است ...

1401-10-23

تامین امنیت بانک الفلاح و میوند ...

1401-10-04

وظایف و مسولیت های ریاست محافظت از پروژه های دولتی ...

1401-09-19

تامین امنیت بانک اسلامی افغانستان ...

1401-09-05

امنیت شرکت مخابراتی افغان بیسیم تامین است ...

1401-09-05

بیانه مطبوعاتی بیشتر

امنیتی بوده که از بدوِ پایه¬ گذاری معینیت محافظت¬ عامه وتصدی¬ امنیتی درچوکاتِ این معینیت ایجاد و فعالیت¬ های خویش را آغاز نموده ¬است. از آنجایی که معینیت محافظت ¬عامه وتصدی¬ امنیتی یگانه ارگان ارایه کننده¬ ی خدماتِ مطمیینِ¬ امنیتی در کشور است و بدیلِ کمپنی¬ های خصوصی ¬امنیتی زیر چطر وزارت امورداخله ...

مطبوعات: چرا بایومتریک بوجود آمد ؟
برات ¬زاده: از آنجایکه شیوه¬ های مروج قبلی سیستم ثبت هویت جواب¬گوی ضروریات عصرِ فعلی نبود، فلهذا به یک شیوه¬ ای جدید ثبت هویت ضرورت افتاد که باید در برگیرنده خصوصیات فیزیالوژیکی افراد می ¬بود که براساس این نیاز بشریت، بایومتریک¬ کنونی به¬ وجود آمد. بایومتریک عبارت ...

عامه‌ی بهتر برای شهروندانِ کشور به ¬شمار می¬ رود. از این¬رو چه در بخشِ سکتور خصوصی و چه در بخشِ دولتی به این مهم روی¬ آورد و پردازش صورت¬ گرفته حیثیت شاهرگ را به خود اختیار نموده ¬است چون پلانگذاری و پالیسی ¬سازی دقیق و همه جانبه مطابقِ نیازمندی¬ های عینیِ موجود، حلالِ¬ چالش ¬ها و متضمنِ اداره‌ی سال ...

عکس ها بیشتر

محافظین تصدی ملی محافظت عامه با آمادگی بیشتر تأسیسات ملی، بین المللی و پروژه های زیربنایی بزرگ کشور را تأمین امنیت میکنند. ...

1402-01-01

محافظین تصدی ملی محافظت عامه از تأمین امنیت تاجران و سرمایه گذاران در کشور اطمینان میدهند! ...

1401-12-27

د عامه ساتنې ملي تصدي له روزنیز مرکز قوماندانۍ څخه ۲۱۶ تنه ساتونکو فراغت غونډه ...

1401-12-10

امنیت شرکت مخابراتی MTN تامین است! ...

1401-12-03

امنیت مطمین شرکت محب ادوانس دیزاین ! ...

1401-11-30

تأمین امنیت اداره موبی گروپ در کابل! ...

1401-11-23

رئیس اجرائیه پروژه تاپی و سایر مسئولین برای تامین امنیت پروژه تاپی با نمایندگان وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی استخبارات نشست مشت ...

1401-10-27

شرکت MCC در ولایت لوگر از تامین امنیت خوبتر و بهتر برخوردار است! ...

1401-10-26

روند توزیع یونفورم جدید تصدی ملی محافظت عامه آغاز شد! ...

1401-08-07

آخرین اطلاعیه ها بیشتر

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 1 قلم گاز مایع تعداد 373 تن پرسونل خارج تشکیل قرار گاه تصدی ملی محاظفت عامه بابت سال مالی 1401 را به مبلغ {2,832,400 دو میلیون و هشت صد و سی و ...

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 82 قلم اجناس و سایل فلز کاری و نجاری مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401؛را به مبلغ (1,384,281.6 یک میلیون ...

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه وتدارک 36 قلم وسایل، اجناس و مواد صفاکاری باغبانی مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401؛را به مبلغ 804,120 هشتصد و چه ...

نشرات بیشتر

ماهنامه شماره یازدهم و دوازدهم ، سال چهارم ، دلو و حوت 1396 هجری خورشیدی ...

1396-12-22

ماهنامه شماره نهم و دهم ، سال چهارم ، قوس و جدی 1396 هجری خورشیدی ...

1396-08-22

ماهنامه شماره هفتم و هشتم ، سال چهارم ، میزان و عقرب 1396 هجری خورشیدی ...

1396-05-16

ماهنامه شماره پنجم و ششم ، سال چهارم ، اسد و سنبله 1396 هجری خورشیدی ...

1396-04-19

ماهنامه شماره دوم سال چهارم ، ثور 1396 هجری خورشیدی ...

1396-01-21

ماهنامه شماره نخست، سال چهارم ، حمل 1396 هجری خورشیدی ...

1396-01-03

قرارداد های ما بیشتر

داوطلبی ها بیشتر

{ پروژه تدارک 14 قلم عینیات البسوی پوشیدنی و غیری پوشیدنی مورد ضرورت قرار گاه تصدی ملی محافظت عامه بابت سال مالی 1401.}
ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 14 قلم عینیات البسوی پوشیدنی و غیری پوشیدنی مورد ضرورت تصدی ملی محافظت عا ...

} تهیه و تدارک 56 قلم اجناس و سایل رنگمالی و گلکاری مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401{
ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 56 قلم اجناس و سایل رنگمالی و گلکاری مورد نیاز قرارگاه و مرکز ...

} تهیه و تدارک 54 قلم وسایل برقی و جنراتورهای مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401{
ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 54 قلم وسایل برقی و جنراتورهای مورد نیاز قرارگاه و مرکز تعلیمی تصدی ...