اخبار بیشتر

محافظین افغان یونایتد بانک می گویند: ما وظایف خود را مطابق پالیسی ، مقررات و طرزالعمل های معینیت تصدی ملی محافظت عامه انجام می دهیم همچنان تلاش بیشتر برای تامین امنیت افغان یونایتد بانک مینمایم.
مسئولین و مراجعین افغان یونایتد بانک از محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه ابراز خرسندی و رضایت مندی نشا ...

در این محفل فراغت قوماندان قطعه محافظتی آمو دریا سید عبدالستار"سیرت"، قوماندان مفرزی آفچین حکمت الله "خاکسار"، مسئولین و یک تعداد مجاهدین اشتراک ورزیده بودند..
محافظین طی یک دوره تعلیمی تعلیمات بدنی و مهارت های فزیکی ،با مردم رویه حسنه و خوب ، اصول چک پاینت ،تکتیک و دیگر موارد که لازم فرا گرفتند..
م ...

محافظین شجاع و مسلکی معینیت تصدی ملی محافظت عامه به عنوان فرزندان اصیل کشور از پروژه های ملی و بین المللی، سرمایه های ملی و خصوصی و از سرمایه گزاری های داخلی و خارجی تامین امینت مینمایند. ...

ویدیو ها بیشتر

گزارش امنیتی قطعه محافظتی افغان یونایتد بانک معینیت تصدی ملی محافظت عامه. ...

1403-04-20

محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه از بانک بین المللی افغانستان تامین امنیت مینمایند. ...

1403-03-17

97 تن از محافظین پس از فراگیری دروس عقیدتی و مسلکی در دوره 97 از قوماندانی مرکز تربیوی معینیت تصدی ملی فارغ گردیدند ...

1403-03-07

امنیت روند کاری پروژه مسکونی نیله باغ ولایت کابل ساحه دارالمان تامین و قابل اطمینان میباشد. ...

1403-02-30

پیام تبریکی محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر: ...

1403-01-22

افطاری با منسوبین غند محافظتی مس عینک در ولسوالی محمد آغه ولایت لوګر. ...

1403-01-12

۱۱۶ تن محافظین پس از آموزش حرفه ای از قوماندانی مرکز تربیوی فارغ گردیدند ...

1402-12-21

بانک ملی افغان، که امنیت آن توسط محافظین معینیت تصدی ملی محافظت عامه تامین شده است. ...

1402-11-19

هموطنان ما در یک محیط امن و مطمئن به امور بانکداری دسترسی دارند ...

1402-11-12

گزارش_امنیتی_ از کانال قوش تیپه_ خط آهن حیرتان و استخراج گاز شبرغان ...

1402-11-12

بیانیه های مطبوعاتی بیشتر

امنیتی بوده که از بدوِ پایه¬ گذاری معینیت محافظت¬ عامه وتصدی¬ امنیتی درچوکاتِ این معینیت ایجاد و فعالیت¬ های خویش را آغاز نموده ¬است. از آنجایی که معینیت محافظت ¬عامه وتصدی¬ امنیتی یگانه ارگان ارایه کننده¬ ی خدماتِ مطمیینِ¬ امنیتی در کشور است و بدیلِ کمپنی¬ های خصوصی ¬امنیتی زیر چطر وزارت امورداخله ...

مطبوعات: چرا بایومتریک بوجود آمد ؟
برات ¬زاده: از آنجایکه شیوه¬ های مروج قبلی سیستم ثبت هویت جواب¬گوی ضروریات عصرِ فعلی نبود، فلهذا به یک شیوه¬ ای جدید ثبت هویت ضرورت افتاد که باید در برگیرنده خصوصیات فیزیالوژیکی افراد می ¬بود که براساس این نیاز بشریت، بایومتریک¬ کنونی به¬ وجود آمد. بایومتریک عبارت ...

عامه‌ی بهتر برای شهروندانِ کشور به ¬شمار می¬ رود. از این¬رو چه در بخشِ سکتور خصوصی و چه در بخشِ دولتی به این مهم روی¬ آورد و پردازش صورت¬ گرفته حیثیت شاهرگ را به خود اختیار نموده ¬است چون پلانگذاری و پالیسی ¬سازی دقیق و همه جانبه مطابقِ نیازمندی¬ های عینیِ موجود، حلالِ¬ چالش ¬ها و متضمنِ اداره‌ی سال ...

تصاویر بیشتر

مسؤلان و مشتریان افغان یونایتد بانک از اجرای وظایف محافظین معینیت تصدی ملی حفاظت عامه رضایت کامل دارند! ...

1403-04-18

110 تن محافظین از قرارگاه قوماندانی قطعه محافظتی آمودریا در ولایت سرپل فارغ گردیدند. ...

1403-04-06

پیام تبریکی معين تصدی امنیتی محافظت عامه، وزارت امور داخله به مناسبت فرارسیدن عید سعید اضحی! ...

1403-03-27

محافظین متعهد به منظور تامین امنیت سکتور خصوصی! ...

1403-03-10

تلاش های بیشر برای تامین امنیت پروژه های خصوصی ملی و بین المللی! ...

1403-03-02

مولوی محمد صدیق «خالد» به حیث رئیس جدید ریاست سکتور خصوصی معینیت تصدی ملی محفاظت عامه معرفی گردید. ...

1403-02-30

تعهد ما،بخاطرتامین امینت مطمئن میباشد! ...

1403-02-29

امنیت مطمئن و محیط آرام بانکی! ...

1403-02-25

ما آماده هستیم! ...

1403-02-19

۸۲ تن محافظین جهت تأمین امنیت به جامعه تقدیم شد. ...

1403-02-17

آخرین اطلاعیه ها بیشتر

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، معینیت تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 7 قلم وسایل کمپیوتری وتکنالوژیکی مورد ضرورت قطعات 13 پروژه ملی و انکشافی مربوط ریاست پروژه های دولتی تحت اثر معینیت تصدی ملی محافظت عامه از بابت سال ...

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، معینیت تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک ۷۳ قلم اجناس و وسایل تعمیراتی مورد ضرورت پروژه های انکشافی معینیت تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالي ۱۴۰۲ را به مبلغ 12,971,300 دوازده ملیون و نهصد ...

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، معینیت تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه 8 قلم ظروف باب پرسونل 13 پروژه ملی وانکشافی ضرورت سال 1402را به مبلغ {1,504,000} یک میلیون و پنجصد و چهار هزار افغانی به شرکت محترم ابوعزیزلمیتد دارنـــده جواز ش ...

نشرات بیشتر

ماهنامه شماره یازدهم و دوازدهم ، سال چهارم ، دلو و حوت 1396 هجری خورشیدی ...

1396-12-22

ماهنامه شماره نهم و دهم ، سال چهارم ، قوس و جدی 1396 هجری خورشیدی ...

1396-08-22

ماهنامه شماره هفتم و هشتم ، سال چهارم ، میزان و عقرب 1396 هجری خورشیدی ...

1396-05-16

ماهنامه شماره پنجم و ششم ، سال چهارم ، اسد و سنبله 1396 هجری خورشیدی ...

1396-04-19

ماهنامه شماره دوم سال چهارم ، ثور 1396 هجری خورشیدی ...

1396-01-21

ماهنامه شماره نخست، سال چهارم ، حمل 1396 هجری خورشیدی ...

1396-01-03

قرارداد های ما بیشتر

داوطلبی ها بیشتر

[ تهیه و تدارک ۷ قلم وسایل کمپیوتری و تکنالوژیکی مورد ضرورت قطعات ۱۳ پروژه ملی و انکشافی مربوط ریاست پروژه های دولتی تحت اثر معینیت تصدی ملی محافظت عامه از بابت سال مالی ۱۴۰۲]
معینیت تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک ۷ قلم وسایل کمپ ...

[ تهیه و تدارک ۷۳ قلم اجناس و وسایل تعمیراتی مورد ضرورت پروژه های انکشافی معینیت تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالي ۱۴۰۲.]
معینیت تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک ۷۳ قلم اجناس و وسایل تعمیراتی مورد ضرورت پروژه های انکشافی معینیت تص ...

{ تهیه و تدارک 2 قلم تیل (دیزل و پطرول)برای وسایط مختلف النوع 13 قطعه محافظتی پروژه های ملی و انکشافی ریاست محافظت پروژه های دولتی معینیت تصدی ملی محافظت عامه از بابت ربع چهارم سال 1402.}
معینیت تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 2 ...