کمپنی کرتیف نمبر یک یکی از مشهور ترین کمپنی­ ها در سطح منطقه می­ باشد که در بخش­های تعلیمی، معارف، تحصیلات­ عالی و معینیت خدمات تخنیکی و مسلکی که یکی از پروژه­ های خاص و مهم این کمپنی تلقی می­گردد خدمت می­نماید .

محافظین دلیر معینیت محافظت ­عامه و تصدی­ امنیتی در کنار سایر مسوولیت­های امنیتی که در ساحات مختلف کاری خویش دارد به گونه­ ی خسته ­گی ناپذیر شب و روز آماده­ ی خدمت بوده و بزرگترین کمپنی کرتیف نمبر یک که در حال حاضر در بخش های ( معارف ، تحصیلات عالی ، معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی ) در سراسر کشور فعالیت می­ نمایند، تأمینِ­ امنیت نموده و در این­ راستا از هیچ­ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهند ورزید.

 کمپنی کرتیف نمبر یک که به منظور تأمینِ­ امنیت خویش با ریاست محافظت پروژه­های بین­ المللی معینیت محافظت ­عامه و تصدی ­امنیتی قرارداد امنیتی دارد، فعالیت ­های پرسونل این ­معینیت را در زمینه تأمینِ ­امنیت خویش قدردانی ­نموده و این معینیت را یک اداره­ ی مسلکی و ارایه کننده­ی خدماتِ ­معیاری ­امنیتی در کشور عنوان میکند.

دگروال گریت ولیمس Gareth Williams مدیر مسوول خطر کمپنی مذکور ضمن ابراز رضایت از ارایه­ ی خدماتِ­ امنیتی معینیت محافظت عامه و تصدی­ امنیتی، پرسونل این معینیت را در راستای تأمینِ­امنیت ساحات کاری خویش تعلیم­ یافته و ورزیده خوانده اضافه می­کند: محافظینی که به عنوان محافظت به این کمپنی استخدام شده ­اند افراد مسلکی، مجهز با تجهیزات نظامی و دارای مورال بلند می­باشند. آقای ولیمس در ادامه می ­افزاید: وقتی یک کمپنی خارجی که در یک بخش کشور فعالیت­های خود را آغاز می­کند مهم­ترین عنصر در فعالیت­های شان امنیت می­باشد و اگر از این نقطه نظر خوف یا هراس هویدا گردد در آن صورت دلگرمی کمپنی ­های ملی و بین ­المللی کمتر شده و هیچ نوع فعالیت را در آن کشور آغاز نخواهند کرد و به نظر شخصی من سپردن مسوولیت تأمینِ­ امنیت پروژه­های ­ملی، بین المللی و بدرقه­ ی قطارها در شرایط فعلی به معینیت محافظت­ عامه و تصدی ­امنیتی یک اقدام فوق­العاده­ عالی بود و یک تشکری خاص می­کنم از رهبری معینیت محافظت ­عامه و قوماندان این مفرزه به خاطر تأمینِ­ امنیت بهتر شان که در به­ زودترین­ وقت به خواست­های ما رسیده ­گی می­نمایند. آقای ولیمس اضافه می­نماید که: ما به محافظین طبقه اناث نیاز جدی داشتیم که با شریک ساختن این مسأله با رهبری معینیت محافظت­ عامه و تصدی­امنیتی مشکل ما در ظرف یک هفته حل ­گردید، که جا دارد تا از رهبری معینیت و قوماندان مفرزه بابت توجه­ شان در قسمت حل مشکلات­ ما که در وقت کم رسیده­ گی می­نمایند اظهار سپاس ­نمایم.

در همی ن­حال قوماندان قعطه­ ی محافظتی کرتیف نمبر یک لومری حارن فرهاد ملکزاده  در مورد روند کاری شان چنین می­گوید: پرسونل محافظتی کرتیف نمبریک متشکل از افراد مجهز و تعلیم ­یافته به شمول­افسر، ساتنمن و گاردها همه آموزش دیده می ­باشند که به چهار شفت تقسیم و شب و روز آماده­ی کار و خدمت­گذاری می­باشند. آقای ملکزاده  در جواب سوال اینکه مسوولیت این مفرزه چیست و چه دست آوردهای دارید، می­ افزاید: مشخصاً باید گفت که مسوولیت ­اساسی­ مان در اینجا ( کرتیف نمبر یک ) تأمینِ ­امنیت کمپنی متذکره می­باشد و توانستیم به ­زودترین ­فرصت به خواست و مشکلات کمپنی متذکره رسیده­ گی کنیم که این امر سبب شده تا از سوی مسوولین کمپنی کریتف نمبر یک مورد تقدیر و تحسین قرار بگریم.

قابل به تذکر است که معینیت محافظت­ عامه و تصدی ­امنیتی مصئون­ ترین ارگان ارایه ­ی کننده ­ی خدماتِ­ امنیتی برای تمام تأسیسات و سرمایه ­گذاری­های داخلی و خارجی می­باشد و با داشتن پرسونل مسلکی و مجهز تأمین کننده ­ی امنیت در تمام ساحات کشور می­ باشد.