کار معدن مس عینک به صورت نرمال جریان دارد!
معدن مس عینک که از مهم‌ترین معادن در کشور به حساب می‌رود، در ۴۰ کیلو متری جنوب شرق کابل موقعیت دارد که دومین ذخیره مس جهان را در خود داشته و منبع عظیم عاید افغانستان را تشکیل می‌دهد.
نیروهای تصدی ملی محافظت‌عامه مسوولیت امنیتی و محافظتی این مهم را برعهده دارند و می‌گویند تأمین امنیت و حفاظت این معدن را مسوولیت و وجیبه ی ملی خود می‌دانیم.