کار ساخت و ساز خط آهن اقینه – اندخوی ۶۰ در صد تکمیل گریده است.

کار این پروژه بزرگ اقتصادی جریان دارد و به اساس یک قرارداد میان تصدی ملی محافظت عامه و اداره خط آهن محافظین این تصدی امنیت امور ساختمانی خط آهن آقینه – اندخوی را تأمین کند.

این پروژه که 30 کیلومتر طول دارد، پروسه دیتل‌دیزانش در اواخر سال گذشته تکمیل و کار ساختمانی آن از آغاز سال جاری میلادی شروع شده است.

تاکنون، هموارسازی و ساختمان بدنه خاکی 22 کیلومتر مسیر پروژه تکمیل گردیده و بیش از پنج کیلومتر آن ریل‌گذاری شده است.

هم‌چنان، کار اعمار و نصب پل‌چک‌های مورد نیاز که به‌صورت پیش‌ساخت آماده وجهت جابه‌جایی در محل منتقل می‌شود، ادامه دارد و تا حال بیشتر این پل‌چک‌ها نصب شده‌اند.

گفتنی است که پیش از این، کار احداث 10 کیلومتر خط آهن انکشافی ایستگاه خط آهن آقینه نیز تکمیل گردیده و به بهره‌برداری سپرده شده است.

هم‌چنان، مسایل مربوط به تأمین امنیت جریان کار پروژه یاد شده و نیز تدابیر امنیتی مسیر و ایستگاه‌های آن جهت بهره‌بردی و انتقالات مصؤن، بررسی شده و قرار است که مطابق به قرارداد امنیتی اداره مستقل خط آهن افغانستان با ریاست عمومی تصدی ملی محافظت‌عامه، نیروهای امنیتی بیشتری برای تأمین امنیت مطمیین این خط آهن در ساحه توظیف شوند.