بسم الله الرحمن الرحیم 
ملتِ نجیب و سربلندِ افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتهُ!

 اینجانب به نماینده گی از رهبری و منسوبین معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان صمیمانه ترین تبریکات و تمنیاتِ نیکِ‌ خویش را به مناسبت عیدِ سعید فطر حضور ملتِ نجیب و سربلندِ افغانستان، تمامی نیروهای های امنیتی کشور و منسوبینِ دلیرِ پولیس ملی به ویژه به بازمانده گانِ شهدای قهرمانِ پولیس ملی، امنیت ملی و اردوی ملی ابراز می دارم و از بارگاهِ خداوند متعال برای همه ی شما  بهروزی و سعادت تمنا می نمایم.
بنده منحیثِ خدمتگارِ وطن و ملت و عضوِ خانواده‌ی پـُر افتخار و قهرمانِ پولیس ملی افغانستان در این مقطعِ از زمان لازم می دانم تا از سرسپرده گی ها، جان نثاری ها و رشادت های مجروحین و معلولینِ پولیس ملی و همه‌ی نیروهای امنیتی، ستایش و قدر دانی نموده و عید را از این طریق به ایشان نیز تبریک عرض بدارم.
معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، منحیثِ یگانه ارگانِ ارایه کننده خدماتِ مسلکی امنیتی، همیشه در خدمت مردم  بوده و با انگیزه و روحیه‌ای عالی و عشق به وطن در میدان خدمت بوده و در این زمینه همواره در تلاش است، محافظینِ شجاع محافظت عامه در روزهای عید نیز دوشا دوش سایر نیروهای امنیتی مثل همیش برای حفاظتِ زیربناها، تأسیسات عام المنفعه تسهیلات پروژه های ساختمانی و تأمین امنیت قطارها، شب و روز درخدمتگذاری اند و در این راستا از هیچ نوع  مساعی دریغ نورزیده با تعهد و شجاعانه در میدانِ خدمت حضور دارند.
در فرجامِ این پیام، ضمنِ اتحاف دعا به روح شهدای پولیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی؛ تمنا می نمایم که این عید برای مردم ما عیدی پُر ازخوشحالی، صمیمیت و برادری باشد و از بارگاهِ یکتای بی همتا استدعا می دارم که به برکت این روزهای مقدس، صلح و امنیت را در کشور ما برقرار بسازد.

با احترام 
پاسوال عبدالرزاق امیری
سرپرستِ معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی