پایپ لاین گاز شبرغان‌ ولایت جوزجان به لحاظ اقتصادی از ارزش به سزای برخوردار است.

مسولیت امنیتی اش را محافظین محافظت‌ عامه برعهده دارند.

محافظین تصدی ملی محافظت عامه پروژه های ملی را محافظت میکنند.