پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله در یک سفرِ رسمی عازم ولایت فاریاب گردیده قطعات محافظت عامه به ویژه قطعه محافظتی بندالمار آن ولایت را از نزدیک کنترول و بررسی نمود، در این سفر؛ وی را فرمانده عمومی امن ونظم عامه و شماری از منسوبین پولیس همراهی کرده است.

پاسوال­ عبدالرزاق­ امیری سرپرست معینیت محافظت­ عامه­ وتصدی­ امنیتی وزارت امور داخله در رأس یک هیئت به­ منظور چگونگی تأمینِ بهترِ امنیت پروژه­ ی  بند آب­گردان المار به ولایت فاریاب سفر نمود. در این ­سفر، با مسوولان بلند­ پایه­ ی  ملکی و نظامی آن ولایت دیدار نمود.

آقای امیری نخست با دگرجنرال همایون فوزی والی ولایت فاریاب ملاقات نموده، طرفین پیرامون کنترول و بررسی های به­ عمل­ آمده­ ی قطعات محافظت­ عامه مقیم فاریاب از لحاظ سطح احضارات امنیتی، چگونگی موجودیت پرسونل قطعات، امکانات و تجهیزات پرسونل، موجودیت نواقص و کاستی­ های موجود در قطعات یاد شده صحبت نمود. همچنان در این ملاقات در پیوند به باز دید سرپرست معینیت محافظت­ عامه وتصدی­ امنیتی وزارت امور داخله از بند آبگردان المار و بند آبگردان چهار توت دهندره و یک سلسله مسایل دیگر نیز صحبت به­ عمل ­آمده در زمینه تصامیم لازم اتخاذ گردید.

از سوی­ هم جنرال همایون فوزی والی ولایت فاریاب درحالیکه از توانایی ­ها و شجاعت نیروهای محافظت­ عامه حرف می­زند، تأکید می­ کند که این نیروها از آموزش­ های مسلکی نظامی برخوردار هستند و به راحتی می­توانند از پروژه­ ها به­ ویژه بند آب­گردان ولسوالی المار، محافظت نمایند.

والی فاریاب در موردِ  وجود یک­سری مشکلات درساحات متذکره نیز صحبت­ نموده می­ گوید: با پلان­ های منظم و هماهنگی کامل میان ارگان­ های کشفی و امنیتی و محافظت­ عامه در فرصت­ های نزدیک به این چالش ­ها نقطه­ ای پایان گذاشته خواهد شد، آقای فوزی حمایت مقام ولایت فاریاب را از نیروهای محافظت­ عامه نیز اعلام نمود.

در همین­ حال، درحاشیه­ ی این­ نشست­ ها پاسوال­ عبدالرزاق­ امیری سرپرست معینیت­ محافظت عامه­ وتصدی­ امنیتی وزارت امور داخله با اشخاص با نفوذ ومسولان دولتی ولسوالی المار فاریاب روی هماهنگی با نیروهای محافظت­ عامه وهمکاری با آنان نیز گفتگو نمود که مردم نیز حمایت ­شان­را از نیروهای امنیتی به­ ویژه نیروهای محافظت ­عامه به­ خاطر تأمین امنیت پروژه­ای بند آب­گردان ولسوالی ­المار این ولایت اعلام کردند.

شایان ذکر است که بند آب­گردان ولسوالی المار ولایت فاریاب ازسوی شرکت مهندسی تاجکستانی ساخته می­ شود که با اعمارآن صدها هکتار زمین، آبی و زراعتی خواهد شد و از مدت بدینسو تأمین امنیت آنرا نیروهای محافظت ­عامه وزارت امورداخله به عهده دارند.