مل پاسوال محمد شریف مجاهد رییس محافظت پروژه های بین المللی معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امور داخله طی یک سفرِ رسمی عازم ولایت جوزجان گردید، وی در این سفر چگونگی تأمینِ امنیتِ پروژه ی گیمون اندیا را مورد بررسی قرار داد.

پروژه­ ی گیمون­ اندیا (لین 500 کیلو وات)، که به اساس قرارداد میان کشورهای افغانستان- ترکمنستان از بندر آقینه واردِ کشور شده و تا ول

ایت بلخ امتداد خواهد داشت. این پروژه، یکی از پروژه­ های مهمِ­ اقتصادی کشور به­ شمار می­ رود که از سوی دولت هندوستان مورد ساخت­ وساز و کارهای تخنیکی و انجینری قراردارد که به ده­ ها تن از کارگران افغانی در این پروژه­ ای حیاتی مصروف کار می­ باشند.

مل­ پاسوال محمد شریف مجاهد رییس محافظت پروژه­ های بین­ المللی م

عینیت محافظت­ عامه و تصدی­ امنیتی که چگونگی وضعیتِ­ امنیتی مسیرِ لی

ن 500 کیلووات ولایات جوزجان- بلخ را از نزدیک کنترول و بررسی می­ کرد، نیروهای تحت فرمان­ اش را بیشتر به تأمینِ­ امنیت و محافظت این پروژه­ ای مهم تأکید کرد و از آنان خواست تا مثلِ­ گذشته با قامت استوار و تاکتیک­ های نظامی از داشته­ ها و کارکنان این پروژه محافظت نمایند. آقای مجاهد به مسوول

ان شرکت لین 500 کیلووات جوزجان- بلخ به­ خاطر تأمینِ­ امنیت بیشتر ­ پروژه­ ی متذکره وعده­ ی هرنوع همکاری و تلاش را نیز سپرد، وی گفت: جهت محافظت از این پروژه از هر نوع تاکتیک­ ها و امکانات نظامی استفاده خواهند کرد و حملات دشمن را به­ عقب خواهند زد.

با این ­حال سونیل­ کمرای مسوول پروژه­ ای گیمون­ اندیا از تأمینِ­ امنیت این پروژه و جان و مال­ شان از سوی نیروهای محافظت­ عامه ابراز ق

دردانی نموده گفت: کار ساخت­ وساز پایه های برق در این مسیر در فضای­ امنیت صورت می­ گیرد که نیروهای محافظت­ عامه به­ گونه شبانه­ روزی از آن، صادقانه محافظت می­ کنند.

قابل­ یاد آوریست که مسیر لین 500 کیلو وات جوزجان- بلخ از سوی نیروهای آموزش دیده و فعال محافظت­ عامه تأمینِ­ امنیت می­ گردد که این نیروها با امکانات نظامی و مورال­ عالی و با هماهنگی سایر ارگان­ های کشفی و امنیتی مصروف محافظت از این پروژه می­ باشند.