به اساس پیشنهاد وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان و منظوری رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، مل پاسوال خوشحال سعادت به حیث رئیس عمومی تصدی ملی محافظت عامه وزارت امور داخله در بست فوق رتبه رسماً به منسوبین این اداره معرفی گردید.
در محفلی که به همین مناسبت در تالار جلسات این اداره برگزار گردیده بود، حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور، محمد مسعود انداربی سرپرست وزارت امور داخله، ستر پاسوال عبدالصبور قانع معین ارشد امنیتی، جنرالان و رؤسای بخش‌های مختلف وزارت امور داخله و منسوبین نظامی و ملکی تصدی ملی محافظت عامه اشتراک نمودند.
در آغاز محفل حکم تقرر مل پاسوال خوشحال سعادت از سوی فخرالدین کمال رئیس عمومی دفتر مقام به خوانش گرفته شد. سپس قیس باوری رئیس سابق تصدی ملی محافظت عامه تغییر و تبدیل را در اداره یک اصل خواند و برای رهبری جدید وعده همکاری نمود.
در ادامه مل پاسوال خوشحال سعادت رئیس جدید تصدی ملی محفاظت عامه صحبت نموده افزود:

 از اعتماد جلالتمآب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان برای سپردن این مسؤولیت بزرگ سپاسگزارم، وعده می‌کنم در راستای انجام امور به نحو احسن از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهم ورزید.
سپس سرپرست وزیر امور داخله به آقای سعادت تبریک گفته، افزود: آقای سعادت یک کدر جوان بوده که در بخش های مختلف وزارت امور داخله از تجربه کافی برخوردار می‌باشد. باور دارم که وی این مسؤولیت را نیز به صورت درست انجام خواهد داد.
در اخیر آقای محب مشاور امنیت ملی کشور از زحمات و تلاش‌های قیس باوری رئیس اسبق تصدی ملی محافظت عامه قدردانی نموده و برای مل پاسوال خوشحال سعادت موفقیت‌های روزافزون تمنا نمود.