بر اعتماد و کیفیت خدمات امنیتی نیروهای محافظت­ عامه این­بار از دریچه ­ای قراردادی دیگری به­ نام شرکت ساختمانی عمران هولدِنگ گروپ مهر تصدیق و رضایت گذاشته می­شود، این نخستین شرکت نیست که از تأمینِ­ امنیت و فعالیت نیروهای محافظت­ عامه ابراز رضایت می­ کنند.

همایون سعادت نماینده ­ای با صلاحیت شرکت ساختمانی عمران هولدِنگ گروپ می­ گوید در سال­های پسین که دارایی­ های شرکت، انجینران و پروژه­ های آنان بر اساس بستن قرار داد از سوی

نیروهای محافظت ­عامه حفاظت و تأمین امنیت می گردد، بر اعتبار این شرکت افزوده شده و  الحمدلله تاکنون کدام مشکل امنیتی و تلفات مالی به کارکنان و داشته­­ های این شرکت وارد نشده­ است.

آقای سعادت با آنکه از بی اعتمادی و بی نظمی کمپنی­ های خصوصی امنیتی درگذشته حرف می­ زند، اما تأکید می­ کند که نیروهای محافظت­ عامه مجهز با امکانات نظامی، سوق و اداره­ ی سالم، تعلیمات مسلکی و در چوکات دولت بوده که با بستن قرار داد امنیتی با معینیت محافظت­ عامه و تصدی­ امنیتی مشتریان بی شماری را  دریافت نموده ­ایم و از یک هویت مطمئن ومعتبر برخوردار می­ باشیم.

نماینده ­ای امنیتی شرکت ساختمانی عمران هولدِنگ گروپ، از سرمایه­ گذارانِ که روی دلایل تهدیدات امنیتی می­ خواهند در بیرون از افغانستان سرمایه­ گذاری کنند می­خواهد تا سرمایه­ های شان را از کشور بیرون نکنند و بخاطر رشد اقتصاد و ترقی کشور گام بردارند، وی می ­افزاید: اگر این تجار بخش از عایداتِ تجارت ­اش را در مورد تأمین امنیت دارایی­ های­شان درافغانستان در نظرگیرند، به درستی که مشکلات اقتصادی و امنیتی کشور در حدودی حل خواهد شد و از سوی­ هم بیشترین در آمد برای شرکت­ های شان خواهدبود، نماینده ­ای این شرکت، افغانستان را نیازمندی بیشترِ سرمایه­ گذاری ­ها خوانده این کشور را بازار خوب برای تجارت و سرمایه گذاری بیان می­ کند.

همایون سعادت هرچند از رهبری معینیت محافظت­ عامه وتصدی ­امنیتی وزارت امورداخله می­ خواهد تا آنان را بیشتر حمایت امنیتی نماید، اما می­ گوید این معینیت به پخته­ گی وتوانایی کامل رسیده که به راحتی خدمات باکیفیت امنیتی را برای هم­پیمانان­اش ارایه خواهند کرد.

با این حال لمړی ساتنمن امان الله قوماندان مفرزه محافظ شرکت ساختمانی عمران هولدِنگ گروپ می­ گوید نیروهای تحت فرمان ­اش درسخت ترین شرایط و درنقاط آسیب پذیر امنیتی از کارکنان، و سایل و داشته ­های این شرکت ساختمانی بر بنیاد قرارداد امنیتی حفاظت نموده امنیت آنان را تأمین کرده است.

قوماندان این مفرزه می­ گوید نیروهای محافظت ­عامه در این پایگاهِ محافظتی به کمک خداوند متعال آماده دفع هرنوع حملات دشمن بوده و با امکانات نظامی تجهیز شده­ اند که وظایف شان را صادقانه انجام خواهند داد.

گفته می­ شود شرکت ساختمانی عمران هولدِنگ گروپ از چند سال بدینسو در بخش اعمار و ساختمان تأسیسات دولتی و خصوصی و پروژه­ های عام المنفعه در این کشور کار می­ کند که امنیت آنان از سوی نیروهای محافظت­ عامه­ ای وزارت امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان تأمین می­شود.