معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امور داخله، انتخاب دقیق وتأثیر گذار مبنی بر تأمین امنیت داشته های اقتصادی و کاروان کالاهای تجار و محموله ها در کشور

عبدالمنان دهزاد استاد دانشگاه و تحلیل­گرِ مسائل­ سیاسی با تأیید این­ مطلب، می­ گوید: معینیت محافظت­ عامه و تصدی­ امنیتی در چوکات وزارت امور داخله، منابعِ­ اقتصادی، کاروان کالاهای تجار و محموله­ های بین­ المللی را بگونه­ ی کامل و مصوون تأمینِ­ امنیت می­ کند.

آقای دهزاد می ­افزاید: افغانستان کشور که نیازمند به ایجاد شغل و کاریابی و رشد اقتصادی نسبت به دیگر جوامع­ است، کاردهی و فعالیت­ های­ امنیتی معینیت محافظت­ عامه و تصدی امنیتی در شرایطِ حساسِ کشور ستایش برانگیز است.

این استاد دانشگاه از بی­ بندوباری، قاچاق، باج­ دهی و عدمِ­ مشروعیتِ کمپنی­ های­ امنیتی­ خصوصی در گذشته حرف می­ زند و تأکید می­ کند که با شکل­ گیری این معینیت از خلاف­کاری، قاچاق، اختطاف و بی ­اعتمادی جلوگیری شده، سرمایه ­گذارانِ­ ملی و بین­ المللی با اطمینان کامل و آرامش به­ ایجاد پروژه­ های خصوصی و ­انتقالِ­ کاروان­ های کالاهای لوژیستیکی، تأمیناتی و تجهیزاتی  در­گوشه گوشه­ ای  افغانستان می­ پردازند.

آقای دهزاد با آنکه از تهدیدات امنیتی درکشور حرف می­ زند، اما نیروهای محافظت­ عامه را مسلکی، مجهز و آموزش دیده بیان کرده می­ گوید: قرار آگاهی من تاکنون دشمن توانایی مبارزه در برابر این نظامیان را نداشته، معادن و منابع طبیعی، سرمایه ملی کشور و انتقال کاروان کالاهای تجار از امنیت وآرامش کامل برخوردار است.

آقای دهزاد با تأکید به مسئله فوق؛ از سرمایه­ گذاران داخلی و­ خارجی می­ خواهد به افغانستان سرمایه ­گذاری نمایند و ­دسایس دشمن را مبنی بر تهدیدات امنیتی روی پروژه­ ها و سرمایه­ گذاری ­ها نادیده گیرند و کمک­ های بشر دوستانه را از این آدرس به افغانستان ادامه دهند.

این استاد دانشگاه با آنکه رشد وتحکیم اقتصادی را درکشور بنیادی بیان می­ کند از مردم و حکومت می­خواهد، بخاطر تأمین امنیت معادن و داشته­ های اقتصادی افغانستان نیروهای شجاع محافظت ­عامه را حمایت و یاری رسانند.

وی از ارایه ­ی خدمات امنیتی نیروهای دلیر محافظت­ عامه در شرایط حساس کشور ستایش نموده کارکردهای امنیتی و محافظتی این نیروها را نشانه­ ای از آموزش­ های مسلکی و تجهیزات نظامی آنان بیان کرد.

آقای دهزاد، در وضعیت کنونی کشور استقامتِ­ کاری، دست­آورد و فعالیت ­های نظامی و­ هستی معینیت محافظت­ عامه وتصدی­ امنیتی را در چوکات وزارت امور داخله منطقی و نیاز جدی بیان می­ کند.