پی­روِ گفتگوهای پیشینِ خویش با مسوولین معینیت محافظت ­عامه و تصدی­ امنیتی وزارت امور داخله، این­بار؛ گفتگوِ ویژه­  یی داریم با آقای مل پاسوال جوره بیک مرادی رییسِ محافظت پروژه­ های دولتی این معینیت که توجه شما را به­خوانش آن معطوف می­داریم:

محافظت­ عامه: لطف نموده از چگونه گی پرسونل وتشکیلات تان در مرکز و ولایات حرف بزنید؟

مرادی: ریاست محا فظت پروژه های دولتی در چوکات معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله با داشتن 24 قطعات و جزوتام  های بزرگ و کوچک در مرکز و ولایات و با کمیت (440) نفر افسر, (752) نفر ساتنمن و (4498) نفر ساتونکی طبق لایحه وظایف پروژه های که مربوط این ریاست می­شود را تامین امنیت می­نماید .

محافظت ­عامه: عرضه­ ی خدمات امنیتی تان را مبنی بر تأمین امنیت این پروژه ها، چگونه به بررسی می­گیرید؟

مرادی: طبق پلان­های منظور شده مقام محترم طور دوامدار هیئت مختلط از تمام ارگان­های ذیربط از قطعات و جزوتام ها در مرکزو ولایات بازدید و برسی می­نمایند که یکی از اولویت های مهم رضایت مندی جانب مشتری از عرضه خدمات امنیتی می­باشد.

محافظت­ عامه:  تشدید تهدیدات امنیتی در کشور بر روند امنیت این پروژه ها چی تاثیرات گذاشته است؟

مرادی: در این اواخر مشکلات و چالش های امنیتی  افزایش یافته است و  تشدید  بحران امنیتی در کشور بر روند امنیت پروژه های  عام المنفعه دولتی تأثیر گذار می­باشد اما نیروهای این ریاست با عزم و اراده­ی قوی، بخاطر حفظ ارزش­های اسلامی، نوامیس ملی، تمامیت  ارضی و تأمین امنیت بهتر پروژه­ها  از هیچ گونه سعی، کوشش و فداکاری دریغ نمی ورزند.

محافظت­ عامه:  پروژه­های دولتی در کشور از کدام نوع پروژه شکل می­گیرد؟

مرادی: پروژه­های که مسوولیت تأمین امنیت آن بدوش این ریاست می­باشد پروژه ­های عام المنفعه دولتی از قبیل (معادن، ذخایر نفتی، چاه های گازدار، بندهای برق و آبگردان، سرک های حلقوی، بانک­  ها و موسسات دولتی وغیره) می­باشد.

محافظت­ عامه: دست­آوردهای این ریاست را از دید امنیتی در سال روان چگونه می نگرید؟ 

مرادی:  لایحه وظایف این ریاست  عرضه خدمات امنیتی و تأمین امینت بهتر و مطمیین بخاطر عملی شدن تمام پروژه های عام المنفعه دولتی میباشد که دست آورد های ریاست محافظت پروژه های دولتی عملی شدن این پروژه ها، رضایت جانب مشتری و تأمین امنیت تمام ساحات که پروژه در آن موقعیت دارد می­باشد .

محافظت­ عامه: تأثیرات روند امنیتی این پروژه ها بر امور اشتغال زایی افراد و منافع کشور را چگونه به بحث می­گیرید ؟

مرادی: طوریکه معلوم و هویداست شروع شدن پروژه های و زیربناهای عام المنفعه دولتی تاثیر به سزایی در روند اشتغال زایی دارد یعنی پرسونل امنیتی آن از همان ساحه یی که پروژه در آن موقعیت دارد استخدام  میشود و هم چنان معینیت محافظت عامه در قبال تامین امنیت پروژه ها طبق طرزالعمل تصدی و عقد قرار داد با جانب مشتری وجوه نقدی اخذ مینماید که این عمل باعث منافع کشور میباشد.

محافظت­ عامه: پلان و تدابیر شما جهت تأمین هرچه بهتر امنیت پروژه­ها در سال آینده چیست؟

مرادی: این ریاست بخاطر تأمین امنیت بهتر پروژه ها اقدامات ذیل را در نظر دارد :

  • استخدام پرسونل مسلکی؛
  • طبق سهمیه که از طرف مدیریت ع تعلیم و تربیه در نظر گرفته شده است اعزام سربازانِ تعلیمات نادیده به مراکز تربیوی و یا اعزام تیم سیار به ساحات؛
  • اکمال سلاح های تقیله و وسایط زرهی؛
  • تقویت نمودن استحکامات و پوسته های امنیتی.

محافظت­ عامه: پیام تان به عنوان رییس محافظت پروژه های دولتی به مردم و سرمایه گذاران چیست؟

مرادی:  پیام من به مردم و ملت غیور، متدین و شهید پرور کشور این است که به نماینده گی از تمام پرسونل امنیتی تعهد می­سپاریم که بخاطر عملی شدن پروژه ها که منافع ملت و کشور را در برمی­گیرد از هیچ گونه سعی و کوشش و فداکاری در یغ نمی ورزیم و هم چنان در تأمین امنیت بهتر و مطمین پروژه ها در ساحه مربوطه همکاری مردم محل  مهم و ضروری می­باشد و همچنان پیشنهاد من به سرمایه گذاران و تاجران کشور این است که باسرمایه گذاری در داخل کشور می­توانند سبب اشتغال زایی مردم و منافع اقتصادی به کشور شوند و هم چنان معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی عرضه کننده خدمات امنیتی بهتر و مطمین برای تمام سرمایه گزاران و تاجرین  کشور می­باشد.