از شهادتِ شهید غلام علی قریشی آمر بودجه‌ی ریاست مالی و اداری معینیت محافظت‌عامه وتصدی‌امنیتی با ختم قران عظیم الشان و اتحاف دعا بر روحِ آن شهید از سوی رهبری این معینیت یاد بود به عمل آمد.

مراسم با اشتراک پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت‌عامه وتصدی‌امنیتی، پاسوال سید اکبرشاه تابش رییس محافظت پروژه های غیر دولتی، مل پاسوال عبدالرزاق سیغانی رییس دفتر، مل پاسوال گلبدین همدرد رییس مالی و اداری، مل پاسوال جوره بیگ مرادی رییس محافظت پروژه های دولتی، مل پاسوال محمد محفوظ ولی زاده رییس بدرقه و امنیت قطارها، سمونوال غلام فاروق غزنوی سرپرست ریاست تأمینات، مسوولین بخش ها و برخی از کارمندان این معینیت در مسجد شریف قرارگاهِ معینیت محافظت‌عامه وتصدی‌امنیتی برگزار گردید.

پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت‌عامه وتصدی‌امنیتی ضمنِ ابراز تسلیت به خانواده و همکاران آن شهید، نبود وی را یک ضایعه‌ی بزرگ  در این معینیت عنوان نموده بر روح اش اتحاف دعا نمود.

در این مراسم مل پاسوال گلبدین همدرد رییس مالی و اداری و مل پاسوال عبدالرزاق سیغانی رییس دفتر مقامِ معینیت نیز ضمنِ ابراز تسلیت به خانواده‌ی شهید، خود و همه‌ی پرسونلِ معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی را در این غمِ بزرگ شریک دانستند.

در همین حال، الحاج ملنگ خان زهیر خسرِ شهید غلام علی قریشی به نماینده‌گی از فامیل آن شهید، از غم شریکی و دلجویی رهبری، منسوبین و پرسونلِ معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی ابراز تشکر و امتنان نموده افزود: احساسِ نیک تان نسبت به برادرتان، غمِ ما را تقسیم کرد و باعث دلجویی ما و شادی روحِ آن شهید گردیده و از بارگاهِ خداوند متعال برای همه‌ی شما اجر و برکت استدعا می دارم.

مرحوم شهید غلام علی قریشی آمر بودجه‌ی ریاست مالی و اداری معینیت محافظت‌عامه وتصدی‌امنیتی روز جمعه‌ی هفته‌ی پیش در یک حادثه‌ی دلخراشِ ترافیکی جام شهادت را نوشیده جان به جان آفرین سپرد، روح اش شاد و یاد اش جاویدان باد!