لاجورد بدخشان سنگِ درخشان وقیمتی و سرمایه‌ ملی کشور را نیروهای محافظتی تصدی ملی محافظت‌ عامه تحت پوشش امنیتی قرار داده اند.
سنگ لاجورد که از چندی بدين سو به دست قاچاقبران، زورگویان و سود‌جویان گروه مسلح غیر مسوول افغانستان و گروه طالبان افتاده بود.
حالا نیروهای تصدی ملی محافظت‌عامه با گرفتن مسوولیت محافظتی و امنیتی این معدن با روحیه‌ای بلند می‌گویند که ما هرگز به دشمن اجازه این را نمیدهیم که مانع کار انجنیران و مسوولین کار این معدن شوند.
در همین حال مسوولین وزارت معادن و پطرولیم می‌گویند نیروهای تصدی ملی محافظت‌عامه توانسته اند امنیت بهتر و سزامندتری را به این معدن بیاورند.