سمونوال محمد ایوب وردک رئیس محافظت و امنیت قطارهای تصدی ملی محافظت‌عامه، قطعه میدان وردک و قطعه غزنی را از نزدیک کنترول نمود، آقای وردک در این دیدار با والی ولایت و نیروهای پولیس ملی و اردوی ملی به منظور همکاری با نیروهای محافظت‌عامه در قسمت انتقال مصؤون قطارها نیز بحث و گفتگو نمودند. آقای وردک وعده سپردند برای وضعیت بهتر امنیتی و جریان
انتقال کاروان‌های اکمالاتی تلاش‌های جدی صورت خواهد گرفت.