دیدار سمونوال محمدقیس څرگند با منسوبین قرارگاه تصدی ملی محافظت‌ عامه
سمونوال محمدقیس څرگند سرپرست ریاست دفتر تصدی ملی محافظت‌عامه وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان به‌منظور تأمین نظم بیشتر با منسوبین قرارگاه این تصدی دیدار نمود.
آقای څرگند در صحبت‌هایش منسوبین را به مسوولیت‌ها و وظایف شان متوجه ساخته افزود: تصدی ملی محافظت‌ عامه یگانه ارگان مطمئن ارائه کننده خدمات امنیتی در کشور می‌باشد؛ تعهد، اخلاق، مسلکی‌بودن، برخورد نیک با مشتریان و مردم، نظم و دسپلین شما ارتباط مستقیم با نام و اعتبار این ارگان دارد، پس لازم است تا مسوولیت‌های خویش را درک کرده و به این امر توجه داشته باشید.
آقای څرگند بعد از شنیدن پیشنهادات و خواست‌های منسوبین قرارگاه متذکره به آن‌ها هدایت داد تا در جریان وظایف همه اصول نظامی – مسلکی و اخلاق اجتماعی را در نظر بگیرید.