سمونوال عبیدالله نورزی معاون عملیاتی تصدی ملی محافظت عامه به منظور تلاش‌های صادقانه و شبانه‌روزی‌اش از سوی این اداره مورد تقدیر قرار گرفت.