پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله در رأس یک هیئت که بعضی از مسوولین این معینیت وی را همراهی می کرد به منظور بررسی رویداد اخیر بند سلما به ولایت هرات سفر کرد.

پاسوال عبدالرزاق امیری و هیئت همراهِ ایشان حین عزیمت به ولایت هرات با مل پاسوال محمد جمعه عدیل قوماندان زون 606 انصار و سرپرست ولایت هرات در مقام آن ولا دیدار کرد. در این دیدار در پیوند به مسایل مربوطه بحث های مفصل و همه جانبه صورت گرفت و در نتیجه تصمیم اتخاذ شد تا شواری نظامی ولایت ولایت هرات دایر گردد.

جلسه شورای نظامی ولایت هرات به رهبری پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی در تالار مرکز هماهنگی این ولایت دایر گردید، در این جلسه مل پاسوال محمد جمعه عدیل قوماندان زون 606 انصار و سرپرست ولایت هرات، تورن جنرال داد محمد رییس امینت ملی، برید جنرال محمد ناصر هدایت قوماندان قول اردو 207 ظفر و برید جنرال میراجان مهمندی مدیر امینت این قول اردو، مل پاسوال محمد ایوب انصاری قوماندان امنیه، برید جنرال زیارت شاه عابد قوماندان لوا اول و برخی از مسوولین امنیتی ولایت هرات اشتراک داشتند، جلسه با تلاوت آیاتِ چند از کلام الله مجید آغاز گردید، سپس هیئت هشت نفره که در مورد رویداد متذکزه موظف گردیده بودند نتیجه بررسی خویش را به جلسه ارایه داشتند و در زمینه نیز بحث ها و تبادل نظر صورت گرفته  اقدامات و تصامیم ضروری روی دست گرفته شد.

در بخش ِ دیگر  این سفر،  محمد داود قاضی زاده معین آب – وزارت انرژی و آب  با گروپ متذکره یکجا به بند سلما سفر کردند وضمنِ تفویض تقدیرنامه ها به بعضی از افسران، سربازان و مسوولین امنیتی، از پوسته ها، استحکامات و تحکیمات این بند دیدار نمودند، که در نتیجه به منظور بهبود امنیت بند نامبرده نشست نهایی دایر گردید و بعد از بررسی های زیاد و گفتگو های همه جانبه تصامیم لازم اتخاذ گردید.

آقای امیری بعد از نشست گروپ متذکره با متنفذین، سران قومی، مو سفیدان و ولسوال ولسوالی چشت شریف دیدار کردند، در این دیدار یک تن از عالمان دین به نماینده گی از مردم ولسوالی چشت شریف صحبت کرده و وعده سپرد که مردم ولسوالی چشت شریف همانند همیشه در تأمین امنیت بند سلما به هر نوع همکاری های مالی و جانی آماده هستند.

سپس پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی از مردم ولسوالی چشت شریف ابراز قدردانی نموده افزود: بند سلما یکی از پروژه های بزرگ کشور به شمار میرود که در پیشرفت کشور و هموطنان ما نقش سازنده دارد و دشمنان ما همیشه سعی میکنند تا جلوِ پیشرفت ما را بگیرند، بدون همکاری شما تأمین امنیت این بند بسیار کار مشکل است، خواست من از شما همین است تا مانند همیشه از فرزندان تان که از کشور و ارزش  های ملی مان پاسبانی میکنند و همیشه به خاطر آرامی و امنیت ما تلاش می کنند حمایت نمایید.

دیدار از قطعات قوماندانی محافظت و امنیت قطارهای هرات، بند آب گردان پاشدان و خواف از بخش دیگر سفر شش روزه ی پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی و هیئت همراهِ ایشان بود، آقای امیری در دیدار از وضعیت معیشتی این قطعات گفت: شما فرزندان راستین کشور هستید که از خاک و ارزش های ملی تان پاسبانی میکنید، معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی همیشه تلاش می کند تا به خواستهای شما به وقت جواب دهد.

سپس مسوولین قطعات نامبرده به پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی و هیئت همراهِ وی خوش آمدید گفته، از این اقدام اظهار قدردانی کرده خواست ها، پیشنهادها و مشکلات خویش را با ایشان  شریک ساختند، آقای امیری و هیئت همراهِ وی همه مشکلات، خواست ها و پیشنهادهای آنها را یاداشت کرده و وعده سپردند که همه مشکلات قطعات نامبرده را به زودی حل خواهند کرد.

متعاقباً آقای امیری از پوسته ها، استحکامات، تحکیمات و وضعیت معیشتی منسوبین و سربازان قطعات مذکور دیدار به عمل آورده به آنها توصیه های لازم را نیز ارایه کرد و آنها را متوجه مسوولیت ها و وظایف شان ساخت و به آن عده مسوولینِ که در اجرای وظایف خویش از خود شایسته گی نشان داده بودند با توزیع نمودن تقدیرنامه ها از آنان قدردانی کرد.