سمونوال شاه زمان نوری سرپرست ریاست محافظت و امنیت قطارها وضعیت امنیتی و معیشتی پرسونل این قطعه را بررسی کرده به نیروهای تحت امرش هدایت داد تا به‌ گونه صادقانه و جدی‌تر از گذشته در تأمين امنيت کاروان‌های اکمالاتی کالاهای نیروهای حمایت قاطع تلاش نمایند.از سویی هم فرمانده قطعه قطارهای کندهار تعهد سپرد تا از بهر رساندن کالاهای اکمالاتی به‌ گونه سالم آن به‌ هدف از هر نوع تلاش دریغ نکرده در برابر دشمنان شجاعانه مبارزه خواهیم کرد