سبستیشن برق ولایت جوزجان یکی از پروژه های بزرگ عام المنفعه در کشور است که توسط کمپنی زیمنس تحت اعمار قرار دارد؛ مسئولیت تأمین امنیت این پروژه بزرگ اقتصادی به عهده نیرو های تصدی ملی محافظت عامه می باشد.

به گفته مسئولان در شرکت برشنا شهامت، توانایی و مهارت های مسلکی نیرو های تصدی ملی محافظت عامه باعث شده تا کار ساخت سبستیشن برق به گونه مطمئن و سریع به بیش رود.