مل ­پاسوال محمد محفوظ ولیزاده رییس محافظت وامنیت قطارهای معینیت­ محافظت­عامه و تصدی ­امنیتی وزارت امورداخله جزوتام­های قطعه قطارهای مسیر میدان وردک – غزنی را تحت کنترول و بررسی قرار داد.

آقای ولیزاده در این سفر از موجودیت پرسُنل، تجهیزات نظامی وچگونگی فعالیت­های امنیتی نیروهای محافظت عامه دراین پاسگاه نظامی نظارت کرد، وی به این نیروها می­ گوید همان گونه که درگذشته بخاطرتأمین­ امنیت و محافظت انتقال کاروان­ محموله ­ها در مسیر این  شاهراه شجاعت و فداکاری نمودید، اکنون فعال و مقاوم تر از گذشته بخاطر دفاع ازارزش­های کشور و دفع حملات مسلحانه­ ی دشمن و تأمین امنیت قطارها، کار و فعالیت نمایید.

مل ­پاسوال محمد محفوظ ولیزاده با آنکه به این نیروها، انگیزه و مورالِ­ عالی بخاطر دفاع از منافعِ ­ملی و داشته ­های مادی و معنوی کشور می­ داد، به آنان هدایت داد تا از آموزش­ و تاکتیک­ های نظامی در برابر دسایس مخالفین استفاده نمایند.

از سوی­ هم سمونوال عبدالمالک نجرابی فرمانده  قطعه قطارهای شاهراه میدان وردک- غزنی، با آنکه تهدیدات امنیتی را درمسیر این شاهراه می­ پزیرد، می­ گوید نیروهای وفادارمعینیت محافظت­ عامه و تصدی امنیتی در این قطعه به ­خاطرتأمین امنیت محموله­ های تجار ونظامیان صادقانه تلاش نموده است.

آقای نجرابی ازتلاش­های شبانه روزی نیروهای این قطعه در ساحات توظیف شده ­ی شان حرف می­زند و تأکید می­کند که به­ منظور محافظت و انتقال سالم این کاروان­های اکمالاتی ازهیچ نوع تلاش دریغ نخواهند کرد و آنان اجازه نخواهند­ داد تا مخالفین سدِ­ راه­ی کاروان­های اکمالاتی قرارگرفته و آن محموله ­ها را هدف قرار دهند.

گفته ­می­شود نیروهای شجاع محافظت ­عامه محموله­ های کاروان­های اکمالاتی را در برخی شاهراه کشور به­ ویژه شاهراه نمبریک (کابل-هرات)، بدرقه نظامی وتأمین امنیت می­کنند، با این حال هرازگاهی مخالفین مسلح دولت تهدیدات امنیتی در این مسیرها را سازماندهی می­نمایند، اما نیروهای دلیر محافظت ­عامه دربرابر توطئه ­های آنان از تعلیمات نظامی، حرکات تاکتیکی و شجاعت و مورال عالی استفاده می­ نمایند که دشمن دربرابر آمادگی ومقاومت آنان توان مبارزه را نداشته، بیشتر به شکست مواجه خواهند شد.