قیس باوری رییس عمومی محافظت‌ عامه و تصدی‌ امنیتی وزارت امور داخله با منسوبین طبقه‌ی اناثِ این ریاست روی موارد مختلف به‌ویژه هماهنگی و سرعت کارِ باهمی در این‌اداره، نشستِ را تدویر کرد.

رییس عمومی محافظت‌ عامه و تصدی‌ امنیتی با آنکه روی دفاع از حقوقِ زنان و سهم‌دهی بیشتر آنان در بخش‌های مختلف این‌اداره تأکید کرد، گفت: زنان قشر قابلِ احترام جامعه هستند و باید مورد حمایت قرار گیرند.

از سوی‌هم لمړی ساتنمن فاطمه مسوول شورای زنان ریاست عمومی محافظت‌ عامه و تصدی‌ امنیتی طی خوش‌ آمدید و تبریکی رییسِ تازه تقرر این ریاست، روی مشکلات و نیازمندی‌ های زنان در این اداره صحبت نمود.

مسوول شورای زنان این ریاست، ایجاد کودکستان، ساخت وساز اتاق‌های تبدیلی لباس و تلاشی‌خانم‌ها و برخی موارد را از نیازمندی‌ های اساسی بانوان این ریاست عنوان کرده خواهان رفع این چالش‌ها گردید.

با این‌حال آقای باوری رییس عمومی محافظت‌ عامه و تصدی‌ امنیتی آنان را به انجامِ وظایف، فعالیت‌ها و تلاش‌های بیشتر به خاطر آرامی و تأمینِ امنیت وتحکیم صلح در کشور تأکید کرده افزود: مشکلات کودکستان، اتاق‌های تلاشی پولیس اناثیه و دیگر نیازمندی‌های آنان در این‌اداره، در آینده نزدیک مرفوع خواهد شد.

آقای باوری در این‌ نشست، روی یک‌سری اصلاحات و تغییرات در این اداره صحبت نموده، برای سهل‌ سازی و راحتی امور مراجعین و بخش‌ های کاری دیگر در این ریاست وعده کرد.