ریاست تأمینات:

این ریاست در بخش های:

آمادگی پلان اکمالاتی، اتخاذ آماده¬گی پلان اکمال سلاح، مهمات، وسایط و وسایل تخنیکی با کیفیت قطعات و جزوتام ها، عرضه و توزیع به موقع آن با در نظرداشت تشکیل و جدول تثبیت احتیاج و اتخاذ تدابیر پلان اکمال دستگاه های مخابروی( بی سیم و سیم دار) کمپیوتر، وسایل و تجهیزات الکترونیکی نیروهای این اداره فعالیت می نماید.