دوی به له فراغت وروسته کانونه، سترې ملي پروژې، رېل پټلۍ، بانکونه، د اوبو او برېښنا بندونه، پوهنتونونه، لاجورد او نورې عامه شتمنۍ ساتي.