د عامه ساتنې ملي تصدي په پام کې لري، چې د میس عینک غونډ او کمال خان بند قوماندانیو پخلنځیو ته یو قلم محروقاتي مایع ګاز واخلي، پرهمدې بنسټ دعامه ساتنې ملی تصدي په شرایطو برابرو داوطلبانو ته خبرورکوي، چې تر څو د میس عینک غونډ او کمال خان بند د قوماندانیو پخلنځیو لپاره د محروقاتي ګاز د اخیستلو پروژه چې د داوطلبۍ شمېره یې NPPF/1400/NCB24 ده، ګډون وکړي.

د اړوند شرط نامې سافټ له فلش ډسک او یا د ملي تدارکاتو ادارې له ویب سایټ څخه ترلاسه کولی شئ.

داوطلبان کولی شي، خپل افرونه د شرط نامې یا د تدارکاتو د قانون او طرزالعمل اړوند د اعلان له نشر څخه وروسته د 21/02/1400 نیټې له غرمې مخکې 10:00بجې د عامه ساتنې ملي تصدۍ ریاست اړوند د تدارکاتو امریت ته چې په نادرخان تپه کې موقعیت لري وسپاري.

د لومړي لاټ د افر لپاره 90,000 افغانۍ او د دویم لاټ افر لپاره 160,000 افغانۍ ضمانت د بانک له لارې د اجرا وړ دی.

د اعلان له نیټې وروسته انټرنیټي افرونه د منلو وړ نه دي.

یادونه: د پروژې د افرګشایي نیټه سه شنبه 02/21/1400 مخکې له غرمې 10:00 بجې د عامه ساتنې ملي تصدۍ اړوند د تدارکاتو په امریت کې ترسره کیږي.

اعلان داوطلبی

ریاســت عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پـروژه یک قلم گاز مایع محروقاتی آشپزخانه قوماندانی غند مس عینک و قوماندانی کندک بند کمال خان که دارای شماره داوطلبی NPPF/1400/NCB24 بوده اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دیسک ویا از وبسایت اداره تدارکات ملی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ 21/02/1400 به آمریت تهیه وتدارکات، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه، واقع تپه نادر خان ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود و تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ 90,000 افغانی برای لات اول و مبلغ 160,000 افغانی برای لات دوم، بوده جلسه آفرگشایی پروژه سه شنبه 02/21/1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آمریت تهیه و تدارکات، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه دایر میگردد.