ویس‌احمد برمک وزیر امور داخله‌ی کشور از معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی این وزارت دیدار نموده با پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست و مسوولین بخش‌های این‌معینیت، تدویر جلسه‌داد. در این جلسه، نخست پاسوال عبدالرزاق امیری سرپرست معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی ضمنِ خوش‌آمدید به آقای برمک و هیئتِ همراه‌ اش، در پیوند به استقامت‌های‌کاری، نحوه‌ی فعالیت و ساختارِ تشکیلاتی این معینیت صحبت‌های همه‌جانبه‌نموده، گزارشِ کاری خویش را نیز به جلسه ارایه‌داشت. آقای امیری همچنان در موردِ دست‌آوردها، چالش‌ها، پلان‌های‌کاریِ آینده و راه‌کارها برای رفعِ چالش‌ها؛ مفصلاً صحبت نموده و اضافه داشت که معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی در سالِ گذشته و سالِ جاری عواید خوبی داشته و این عواید به‌گونه‌ی شفاف به حساب دولت انتقال‌ داده‌ شده‌ است.

آقای برمک وزیر امور داخله‌ی کشور پس از استماعِ صحبت‌های آقای امیری، در رابطه به آوردنِ اصلاحات در بخش‌های مختلف معینیت محافظت‌عامه و تصدی‌امنیتی صحبت‌نموده تطبیقِ آنرا بر سه مرحله: بخشِ‌عاجل، بخش‌های‌مدیریتی وعملیاتی اولویت‌بندی کرده اضافه داشت که برای عملی شدنِ آن، گام های عملی برداشته خواهد شد.

آقای برمک در بخشِ دیگر از صحبت هایش، بر آوردن اصلاحات اساسی در ادارات مختلف وزارت امور داخله که از اولویت های کاری اش می باشد، اشاره نموده بیان داشت که به منظور شناسایی افراد متخصص و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی، به ارزیابی هدفمند و مسلکی نیاز می باشد. وی همچنان به مرور و تنظیمِ تشکیلاتی معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی اشاره نموده تأکید بر آن داشت تا ساختارِ تشکیلاتی این معینیت را تجدیدِ نظر نموده تا از هر بُعد(کمیت و کیفیت) پاسخگویِ نیازمندی های کنونی باشد.
وزیر امورداخله‌ی کشور به مسوولین خاطر نشان‌ساخت تا بخشِ مستقلِ را جهتِ نظارت و کنترول از اموراتِ مالی، در چوکات این معینیت که متشکل از افراد متخصص و مسلکی باشند، ایجاد نمایند. در این جلسه همچنان در موردِ زمانِ برگزاری جلسه‌ی شورای‌عالی تصدی‌امنیتی که تدویرِ آن نیاز مبرم می‌باشد نیز بحث و تبادل نظر صورت‌گرفته و در مورد تصامیمِ لازم اتخاذ گردید. جلسه با دعاییه‌ی خیر و فلاح مردم افغانستان به‌پایان‌رسید.